Nature Plants, Journal of Proteome Research, Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions - trzy wiosenne publikacje z KBIB

Marzec był niezwykle radosnym i mocnym publikacyjnie miesiącem w naszej Katedrze. Właśnie ukazały się trzy bardzo wartościowe prace naszych Kolegów z KBiB. 

Najpierw w Nature Plants (IF 13,338) ukazała się publikacja "Early stages of legume–rhizobia symbiosis are controlled by ABCG-mediated transport of active cytokinins" przygotowana przez Karolinę Jarzyniak i Michała Jasińskiego wraz ze współpracownikami.

Publikację można znaleźć korzystając z poniższych odnośników:

https://rdcu.be/chfH1 <https://rdcu.be/chfH1>
https://www.nature.com/articles/s41477-021-00873-6

Następnie w Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (IF 4,33) Olga Włoczkowska, Joanna Perła‐Kaján i Hieronim Jakubowski wraz ze współpracownikami zamieścili pracę "Anti‐N‐homocysteine‐protein autoantibodies are associated with impaired cognition".

Publikację można znaleźć tu: https://doi.org/10.1002/trc2.12159

Drugiego kwietnia natomiast na łamach Journal of Proteome Research (IF 4,074) ukazał się artykuł "Proteome-Wide Analysis of Protein Lysine N-Homocysteinylation in Saccharomyces cerevisiae" przygotowany przez Joannę Perłę‐Kaján, Jarosława Zimnego, Joannę Suszyńską-Zajczyk i Hieronima Jakubowskiego ze współpracownikami.

Odnośnik do publikacji znajduje się tu: https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00937

Bardzo serdecznie gratulujemy!