13th International conference on One Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine - 12-16.09.2021

13th International conference on One Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine

W dniach 12-16 września 2021 roku zespół Profesora Hieronima Jakubowskiego gościł 121 naukowców z 20 krajów świata (13% uczestników z Polski), którzy wzięli udział w hybrydowej konferencji poświęconej metabolizmowi jednostek jednowęglowych, witamin B i homocysteiny (13th International conference on One Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine, www.homocysteine2021.org). Konferencje z tego cyklu odbywają się co dwa lata w różnych miastach Europy, począwszy od roku 1995. Na czas wydarzenia sala wykładowa Biocentrum zamieniła się w profesjonalne studio nagrań, gdzie spotkali się uczestnicy będący na miejscu i łączący się zdalnie. Z naszej Katedry wyniki badań prezentowali prof. dr hab. Hieronim Jakubowski, dr inż. Ewa Bretes, dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk, dr Joanna Perła-Kaján oraz doktoranci Olga Włoczkowska i Łukasz Witucki. Poza prezentacjami i dyskusjami naukowymi, podczas zorganizowanych wycieczek uczestnicy mogli zapoznać się z historią i architekturą Poznania oraz Pałacu w Rogalinie. Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił występ Chóru Dziewczęcego Skowronki, pod dyrekcją Pani dr Alicji Szelugi. Spotkanie to pozostanie w naszej pamięci i mamy nadzieję, że dzięki nawiązanym znajomościom przyniesie liczne owoce w postaci współprac naukowych.

Organizacja konferencji została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.