Inne publikacje

Woźniak A, Zeyland J. (Redakcja naukowa)
Uniwersytet w czasach pandemii.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2024.
https://doi.org/10.17306/978-83-67112-70-3

Brózdowski J, Gajewski E, Szczepaniak M. O, Stachowiak-Wencek A.
Effect of the addition of extractives on the reduction of VOCs emissions from lacquers in the liquid state.
Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty 66 (211), 2023.

Wierzbicka A, Kozera-Kowalska M, Zeyland J.
Czy nauka potrzebuje kobiet?
Wieści Akademickie, 1 (269), s. 48-50, 2023.

Zeyland J.
Biotechnologia - nowa dyscyplina na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Wieści Akademickie, 2 (270), s. 30, 2023.

Ekielski A, Walczak J, Skudlarski J, Pomianek B, Zeyland J, Hryhorowicz M.
Precyzyjne i inteligentne rolnictwo - stan i perspektywy wdrażania; Precision and smart agriculture - the present and the future / Red. nauk. Adam Ekielski, Jacek Walczak
Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.149, Warszawa, 2023

Zielińska A, Szalata Marlena, Wielgus K, Szalata Milena, Gorczyński A, Alves Thaýs F.R., Chaud Marco V., Souto Eliana B., Słomski R.
Nanostructured polymeric tools for the treatment and diagnosis of plant diseases and applications in field crops.
Nanotechnology in agriculture and agroecosystems / Ed. Avinash P. Ingle
Elsevier, s. 189-237, Amsterdam, 2023.

Jakubowski H, Zeyland J.
Czy badania prowadzone w Katedrze Biochemii i Biotechnologii pozwolą na identyfikację nowych czynników ryzyka choroby Alzheimera i chorób sercowo-naczyniowych?
Wieści akademickie, 3 (267), s. 29-30, 2022.

Słomski R, Szalata M.
Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych.
Postępy transplantologii - nadzieje i ograniczenia / pod red. Marka Świtońskiego
Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, s. 33-47, Poznań, 2022.

Skrzypczak-Zielińska M, Kaczmarek-Ryś M, Walczak M, Zakerska-Banaszak O, Żuraszek J, Hryhorowicz S, Słomski R, Gołębiewska J, Szalata M, Gabryel M, Krela-Kaźmierczak I, Dobrowolska A.
Podłoże molekularne nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Nauka dla społeczeństwa : Osiągnięcia Instytutu Genetyki Człowieka PAN / pod red. Ryszarda Słomskiego.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, s. 205-220, Poznań, 2021.

Szalata M, Lipiński D, Słomski R, Wielgus K, Smorąg Z, Pieńkowski M.
Pierwsze polskie zwierzęta transgeniczne dla potrzeb biomedycznych.
Nauka dla społeczeństwa : Osiągnięcia Instytutu Genetyki Człowieka PAN / pod red. Ryszarda Słomskiego.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, s. 134-148, Poznań, 2021.

Słomski R, Strauss E, Lipiński D, Smorąg Z, Jura J, Skrzyszowska M, Samiec M, Wilczek P, Klama-Baryła A.
Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń w ksenotransplantacji.
Nauka dla społeczeństwa : Osiągnięcia Instytutu Genetyki Człowieka PAN / pod red. Ryszarda Słomskiego.
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, s. 149-174, Poznań, 2021.

Olejnik P.
Rola izomeraz peptydyloprolilowych w epigenetycznej regulacji ekspresji genów.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze. Fauna i flora / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Młodzi Naukowcy, s.124-130, Poznań, 2021.

Olejnik P.
Regulacja rozwoju brodawek korzeniowych za pośrednictwem wybranych fitohormonów.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze. Fauna i flora / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Młodzi Naukowcy, s.118-123, Poznań, 2021.

Zeyland J.
Szczepienia na COVID-19 a powrót do normalności
Wieści akademickie, 3 (263), s. 10-13, 2021

Zeyland J.
Co wiemy o szczepionkach przeciw COVID-19?
Top Agrar Polska, 1, s. 143, 2021

Nikodem D, Cłapa T, Narożna D.
Denaturacja DNA z wysoką rozdzielczością (HRM-PCR) - metoda i jej zastosowanie.
Postępy Biochemii, t. 67 (nr 1), s. 54-58, 2021.

Nikodem D, Cłapa T, Narożna D.
Technologia HRM-PCR w diagnostyce medycznej.
Postępy Biochemii, t. 67 (nr 1), s. 59-63, 2021.

Mańkowska G, Mańkowski J, Pudełko K.
Rośliny włókniste.
Uprawa roślin, t. 3 / Pod red. Andrzeja Koteckiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 435-508, Wrocław, 2020.

Red. M Szalata, R Słomski, T Twardowski.
Biotechnologia 2020 : O co najczęściej pytamy?
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2020.

Słomski R.
Dziedzictwo doświadczenie nauka: Jubileusz 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Słomskiego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2020.

Jarzyniak K.
Rola cytokinin w modulacji oddziaływań symbiotycznych roślin bobowatych i bakterii wiążących azot atmosferyczny.
Postępy Biochemii, t. 66 (nr 3), s. 1-10, 2020.

Jarzyniak K.
Rola transporterów ABCG w modulacji oddziaływań symbiotycznych.
Postępy Biochemii, t. 66 (nr 3), s. 1-6, 2020.

Klewin-Steinböck S, Nowak-Terpiłowska A, Wyganowska-Świątkowska M.
The effect of chamomile solutions on primary gingival fi broblast in vitro.
Dental Forum, vol. 48 (no. 1), s. 11-16, 2020.

Olejnik P.
Rola wybranych mechanizmów molekularnych w doborze partnerów symbiotycznych w interakcjach roślin bobowatych z bakteriami brodawkowymi.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze, Flora i ochrona środowiska / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Młodzi Naukowcy, s.15-30, Poznań, 2020.

Olejnik P.
Nukleazy miejscowo-specyficzne stosowane w edycji genomów roślin.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Nauki przyrodnicze, Flora i ochrona środowiska / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Młodzi Naukowcy, s.19-24, Poznań, 2020.

Selwet M, Galbas M.
Ocena występowania wybranych genów zjadliwości oraz antybiotykooporność Campylobacter jejuni pozyskanych od koni.
Wiadomości zootechniczne. 57 (nr 3), s. 55-62, 2019.

Szalata M, Słomski R, Balko Š, Balko I.
Advances in athlete genomics in 2019.
Trends in Sport Sciences. 2 (26), s. 55-61, 2019.

Śledziński P, Zeyland J, Słomski R, Nowak-Terpiłowska A.
The adverse effects of marijuana use: The present state and future directions.
Journal of Child & Adolescent Substance Abuse. vol. 28 (iss. 2), s.65-72, 2019.

Szalata M, Hryhorowicz M, Korwin-Kossakowska A, Pierzchała M, Gronek P, Słomski R, Lipiński D.
Świnia jako zwierzę modelowe.
Hodowla i chów świń / Red. nauk. Anna Rekiel, Tomasz Szwaczkowski, Robert Eckert.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 641-654, Poznań, 2019.

Poniatowska J, Wielgus K, Szalata Milena, Szalata Marlena, Ożarowski M, Panasiewicz K.
Contribution of Polish agrotechnical studies on Cannabis sativa L. to the global industrial hemp cultivation and processing economy.
Herba Polonica vol. 65 (no. 2), s. 37-50, 2019.

Olejnik P.
Udział wybranych cyklofilin we wzroście i rozwoju Arabidopsis thaliana.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: Uprawa roślin i ochrona środowiska / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Młodzi Naukowcy, Poznań, 2019.

Olejnik P, Nuc K.
Cyklofiliny – białka o wielu funkcjach.
Postepy Biochem. 64(1), 46-54, 2018.

Mazurkiewicz N, Nowak A, Hryhorowicz M, Zeyland J, Lipiński D, Słomski R.
Virological aspects of non-human primates or swine-to human xenotransplantation.
Folia Biol Oecol, Acta Univ Lodziensis, 14: 47-54, 2018.

Andrzejewska A, Staszak K, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S.
Understanding cannabinoid receptors: structure and function.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 14, 1-13, 2018.

Mazurkiewicz N, Nowak-Terpiłowska A, Hryhorowicz M, Zeyland J, Lipiński D.
Białko błonowe CD47 człowieka: właściwości i wykorzystanie w transgenezie świń na cele ksenotransplantacyjne.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań, Młodzi Naukowcy, 109-113, 2018. ISBN: 978-83-66139-02-2 ; 978-83-65677-93-8.

Hryhorowicz M, Mazurkiewicz N, Zeyland J, Nowak-Terpiłowska A, Słomski R, Lipiński D.
Programmable site-specific nucleases for target genome engineering.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań, Młodzi Naukowcy, 96-101, 2018. ISBN: 978-83-66139-02-2 ; 978-83-65677-93-8.

Mazurkiewicz N, Nowak-Terpiłowska A, Hryhorowicz M, ZeylandJ, Lipiński D.
Transgeneza - rozwój metod wykorzystywanych w uzyskiwaniu zwierząt użytecznych w ksenotransplantacjach.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań, Młodzi Naukowcy, 102-108, 2018. ISBN: 978-83-66139-02-2 ; 978-83-65677-93-8.

Olejnik P.
Strategie wprowadzania systemu CRISPR/Cas9 do komórek roślinnych.
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 3 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak. Poznań, Młodzi Naukowcy, 129-134, 2018, ISBN: 978-83-66139-01-5 ; 978-83-65677-93-8.

Guranowski A.
Profesor dr hab. Zenon Schneider (1934-2018)
Wieści Akademickie. 11/12 (242/243), 34-35, 2018.

Śledziński P, Nowak-Terpiłowska A, Zeyland J, Słomski R.
Wpływ kannabinoidów na układ immunologiczny w kontekście ich działania przeciwnowotworowego
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 7 / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań, Młodzi Naukowcy, 154-159, 2018, ISBN: 978-83-66139-27-5 ; 978-83-65917-70-6.

Staszak K, Andrzejewska A, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S.
Modulacja allosteryczna receptora CB1.
Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych / Red. nacz. Jerzy Bednarski, Milena Bajda. Lublin, Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski, 106-115, 2018, ISBN: 978-83-950719-1-1.

Hryhorowicz S, Słomski R, Nowak-Terpiłowska A, Śledziński P.
Cannabidiol as a potential novel therapeutic agent.
Annual Rep. - Pol. Acad. Sci. 61-62, 2018.

Guranowski A.
Mapa Polskiej Biochemii. Wspomnienia z okazji 60-lecia Katedry Biochemii i Biotechnologii.
Postępy Biochemii, 63(2), 155-166, 2017.

Jakubowski H.
Homocysteine Editing, Thioester Chemistry, Coenzyme A, and the Origin of Coded Peptide Synthesis
Life (Basel). 7(1), pii: E6, 2017. doi: 10.3390/life7010006. Review.

Luwańska A, Wielgus K, Seidler-Łożykowska K, Lipiński D, Słomski R.
Evaluation of Agrobacterium tumefaciens Usefulness for the Transformation of Sage (Salvia Officinalis L.) .
Transgenesis and Secondary Metabolism. Part of the series Reference Series in Phytochemistry, 1-24, 2016.

Selwet M., Galbas M, Borkowski A, Cłapa T, Porzucek F, Auguścik-Lipka M.
Wpływ schładzania mięsa drobiowego na występowanie Campylobacter coli.
Postępy Tech. Przetw. Spoż. 26/48, 1, 58-61, 2016.

Krause A., Milewski M., Nawrot W., Wielgus K., Szalata M., Słomski R., Mizera M., Cielecka-Piontek J.
Analiza spektrofotometryczna ekstraktu Cannabis sative.
W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T. 1. Pr. zbior. pod red.: Zbigniewa Hubickiego. Lublin, 2016, 303-306, p-ISBN: 978-83-945225-1-3 (t. 1).

Gawrońska B.
Zastosowanie markerów molekularnych w analizie zmienności roślin pochodzących z czarcich mioteł.
Seria: Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 9788371608292, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 483, 2016.

Krause A., Milewski M., Kierońska H., Wielgus K., Szalata M., Słomski R., Mizera M., Cielecka-Piontek J.
Zastosowanie obliczeń kwantowo-chemicznych w przewidywaniu właściwości spektroskopowych kannabinoidów.
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Lublin, 91-94, 2015.

Nowak A, Woźniak A, Lipiński D, Juzwa W, Słomski R, Zeyland J.
Modifications of pig genome with expression gene constructs to produce organs resistant to acute transplant rejection.
Asian J. Biomed. Pharm. Sci., 5, 45, 1-7, 2015.

Nuc K.
Cyklofiliny Lotus japonicus
Seria: Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 481, 1-179, 2015.

Wolko Ł., Bocianowski J., Antkowiak W., Słomski R.
Genetic diversity and population structure of wild pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) in Poland
Open Life Sci. 10, 1, 19-29, 2015.

Mankowski J, Kubacki A, Kolodziej J, Pudelko K

Paździerze konopne - podłoże pod uprawę grzybów konsumpcyjnych.
Len Konopie, 24, 27-32, 2015.

Pudełko K.
Studia nad produkcją kompostu i jego wpływ na plon Agaricus bisporus (Lange) Imbach.
Seria: Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 482, 1-108, 2015.

Galbas M., Selwet M., Koczorowski M., Porzucek F.
Impact of rearing system of Rosa breed laying hens on occurrence and antibiotic resistance of Salmonella spp. isolated from egg shell surface.
Biotechnol. Food Sci., 79, 1, 3-8, 2015.

Galbas M., Selwet M., Borkowski A., Cłapa T., Porzucek F., Skrzypczak W.
The antibacterial properties of silage from different varieties of sorghum. Właściwości antybakteryjne kiszonek z różnych odmian sorgo.
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 322 (36) 4, 43-50, 2015.

Selwet M., Galbas M., Borkowski A., Cłapa T., Porzucek F.
The effect of chilling and freezing of poultry meat in the presence of Campylobacter jejuni. Wpływ schładzania i zamrażania mięsa drobiowego na występowanie Campylobacter jejuni
Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 322 (36) 4, 113-118, 2015.

Borek S., Ruta-Piosik M., Paluch E., Pietrowska-Borek M.
Selektywne rodzaje autofagii.
Postępy Biologii Komórki 42: 505-538, 2015

Selwet M., Galbas M., Porzucek F., Cłapa T., Majchrzak L.
Wpływ mieszanin wybranych szczepów bakterii fermentacji mlekowej na skład chemiczny i liczebność mikroorganizmów w kiszonkach z kukurydzy
Wiadomości Zootechniczne, R. LIII, 1, 10-16, 2015

Jakubowska-Burek L. L., Skrzypczak-Zielińska M., Słomski R., Dobrowolska A.
Podłoże genetyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wydanie II, poszerzone i uaktualnione. Red. Z. Adamski, Linke K., W. Samborski. Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015, 227-241, 2015, ISBN: 978-83-7988-415-5

Karwacka A, Dullin P, Galbas M.
The effects of selenium deficiency in animals.
Postepy biochemii 60(3):365-70, 2014.

Narożna D.
Analiza fragmentów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus Angustifolius L.) zawierających sekwencje kodujące syntazę chalkonową.
Serie Rozprawy Naukowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Nr 473, 96 s., 2014

Natywa M., Pociejowska M., Majchrzak L., Pudełko K.
Influence of irrigation and nitrogen fertilization on yield and leaf greenness index (SPAD) of maize.
Acta Sci. Pol. Agric. 13, 39-50, 2014

Banasiak J., Jasiński M.
Defence, symbiosis and ABCG transporters.
Plant ABC Transporters. Signaling and Communication in Plants. Ed. Geisler M., Springer International Publishing, Switzerland, 22, 163-184, 2014

Szalata M., Wróbel T., Luwańska A., Szalata M., Wielgus K.
Influence of cadmium on protein profile of flax varieties (Linum usitatissimum L.)
Herba Polonica, 60(3), 66-76, 2014

Mańkowski J., Kołodziej J., Kubacki A., Baraniecki P., Pniewska I., Pudełko K.
Cultivation of industrial hemp accelerating reclamation of land degraded by open mining of lignite.
Chemik Science-Technique-Market 11/2014, 68 (11), 983-988, 2014

Pudełko K.
Czynniki wpływające na występowanie miękkiej zgnilizny bakteryjnej pieczarek.
Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek 42 (1), 54-56, 2014

Pudełko K.
Znaczenie wentylacji w fazie I kompostowania dla selektywności podłoża do uprawy pieczarek.
Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek 42 (2), 28-33, 2014

Słomski R.
Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 1-304, 2014

Kaczmarek-Ryś M., Hoppe-Gołębiewska J., Pławski A., Skrzypczak-Zielińska M., Boruń P., Hryhorowicz S. , Wigowska-Sowińska J., Słomski R.
Badania DNA w chorobach neuromięśniowych
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 147-164, 2014

Skrzypczak-Zielińska M., Zakerska-Banaszak O., Kaczmarek-Ryś M., Dobrowolska-Zachwieja A., L. Jakubowska-Burek L., Pławski A., Boruń P., Hoppe-Gołębiewska J., Hryhorowicz S. , Szalata M., Hnatyszyn A., Łykowska-Szuber L., Eder P., Gabryel M., Linke K., Słomski R.
Badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 165-180, 2014

Nawrocki M., Wielgus K., Szalata M., Skrzypczak-Zielińska M., Gawrońska B., Waszak M., Cieślik K., Bręborowicz G., Seremak-Mrozikiewicz A, Słomski R
Badania DNA u bliźniąt.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 181-216, 2014

Słomski R., Wielgus K., Gawrońska B., Szalata M., Skrzypczak-Zielińska M., Tucholska-Lenart A.
Badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 217-230, 2014

Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Wielgus K., Zeyland J., Wolko Ł., Śmiełowski J., Smorąg Z., Frąckowiak H., Indycka E., Ryba M.S.
Archeologia molekularna.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 243-262, 2014

Zeyland J., Hryhorowicz M., Marszałek M., Nowak A., Przystałowska H., Szalata M., Słomski R., Lipiński D.
Techniki oparte na analizie DNA w biotechnologii.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 263-282, 2014

Szalata M., Wielgus K., Słomski R.
Nazewnictwo wariantów sekwencji DNA, RNA i białek.
W: Analiza DNA – praktyka. Red. Słomski R., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 283-300, 2014

Jakubowski H.
Homocysteine in Protein Structure/Function and Human Disease. Chemical Biology of Homocysteine-containing Proteins.
Springer Vienna, 1-166, 2013, Print ISBN 978-3-7091-1409-4, Online ISBN 978-3-7091-1410-0

Pudełko K.
The occurrence of soft rot (Janthinobacterium agaricidamnosum) in mushroom (Agaricus bisporus) crops
Journal of Plant Protection Research, 53(2), 148–153, 2013

Waszak M., Cieślik K., Gadzinowski J., Bręborowicz G.H., Kempiak J., Szalata M., Wielgus K., Skrzypczak-Zielińska M., Słomski R.
A health burden risk in newborns from bigeminal pregnancies conceived in vitro
Archives of Perinatal Medicine 19(2), 107-112, 2013

Selwet M, Galbas M, Porzucek F, Pociejowska M, Cłapa T.
Impact of probiotics on numbers of lactic acid rods producing hydrogen peroxide isolated from mouths of dairy cattle.
Acta Sci. Pol., Zootechnica 12 (3) 2013, 69–78.

Antkowiak W., Wojciechowski A., Wolko Ł., Łysiak G.
Assessment of cross compatibility of pear (Pyrus communis L.) cultivars on the basis of pollen tube observations and analysis of the S-RNase gene
Acta Agrobotanica, 66, 2, 29-34, 2013

Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 1-452, 2013

Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Wieczorek J., Lipiński D., Słomski R.
Metody uzyskiwania transgenicznych świń na potrzeby ksenotransplantacji
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 125-139, 2013

Smorąg Z., Słomski R.
Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 283-288, 2013

Smorąg Z., Słomski R.
Ksenotransplantacja - kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 447-452, 2013

Słomski R., Smorąg Z., Cierpka L.
Wstęp
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, 9-10, 2013

Zeyland J., Gawrońska B., Boksa M., Przystałowska H., Mały E., Nowak A., Wielgus K., Grześkowiak B., Woźniak A., Słomski R., Lipiński D.
Wykrywanie i mapowanie transgenów
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, s. 95-108, 2013

Szalata M., Lipiński D., Zeyland J., Nowak A., Przystałowska H., Grześkowiak B., Boksa M., Woźniak A., Skrzyszowska M., Jura J., Smorąg Z., Słomski R.
Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, s.73-93, 2013

Lipiński D., Zeyland J., Boksa M., Nowak A., Przystałowska H., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R.
Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, s. 55-71, 2013

Szalata M., Zeyland J., Nowak A., Przystałowska H., Lipiński D., Smorąg Z., Słomski R.
Główne kierunki transgenezy zwierząt.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L., Wyd. OWN Poznań, Wyd. II uaktualnione i rozszerzone, s. 13-31, 2013

Korcz A., Zakerska O., Pawlaczyk K., Szypura-Ratajczak D., Molińska-Glura M., Oszkinis G., Słomski R., Gabriel M.
Ocena polimorfizmu genu metaloproteinazy 13 (-77A>G) w polskiej populacji pacjentów z tętniakami aorty brzusznej i z niedrożnością aortalno-biodrową.
Acta Angiologica, 4, 148-156, 2012

Selwet M., Galbas M., Porzucek F.
Impact of probiotics on numbers, ability to hemolysis and on changes in drug-resistance of selected Escherichia coli isolates recovered from faeces of dairy cattle.
Acta Sci. Pol., Zootechnica, 11 (2), 43-50, 2012.

Tyrolczyk E, Wielgus K, Szalata M, Makowiecka J, Wesołek D, Lipiński D, Zeyland J, Szalata M, Słomski R.
Nanomodyfikowane włókniny filtracyjne zdolne do zatrzymywania wirusów.
Chemik 66(11) 1219-1228, 2012.

Wielgus K., K. Grajek, Szalata M.
Chapter 10: Bioengineered natural textile fibres. Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 1 fundamentals: types of fibre, properties, identification and testing. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland.
Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 291-313, ISBN 978-1-84569-697-9

Wielgus K., Szalata M., Słomski R.
Chapter 17: Genetic engineering and biotechnology of natural textile fiber plants. Handbook of natural fibres: Types, properties and factors affecting breeding and cultivation (Volume 1). Part 2 improving natural fibre production through breeding and cultivation. Edited by R Kozlowski, Institute of Natural Fibres (INF), Poland.
Woodhead Publishing Series in Textiles No. 118, 2012, 550-575, ISBN 978-1-84569-697-9

Waszak M., Cieślik K., Bręborowicz G., Kempiak J., Jasiński P., Słomski R., Wielgus K., Szalata M., Skrzypczak-Zielińska M.
The impact of factors limiting maternal-fetal blond exchange on fetal development in twin pregnancy.
Archives of Perinatal Medicine, 18(3), 142-147, 2012

L. Jakubowska-Burek L., Kaczmarek-Rys M., Hoppe-Golebiewska J., Kaczmarek E., Kucharski MA, Hryhorowicz S., Słomski R., Sowiński J., Linke K., Ziemnicka K., Dobrowolska-Zachwieja A.
CARD15/NOD2 polymorphisms differ among Polish Crohn’s disease (CD) and differentiated thyroid cancer (DTC) patients.
Int. J. Med. Med. Sci., 1, 4-11, 2011

Wolko Ł., Słomski R.
Chapter 4. Plant Self-Incompatibility: Or, Self-Induction of Population Genetic Diversity. The Molecular Basis of Plant Genetic Diversity. Mahmut Caliskan (Ed.), ISBN: 978-953-51-0157-4, InTech

Luwańska A., Wielgus K., Szalata Ma., Szalata Mi., Słomski R.
Wpływ wybranych cytokin na mikropropagację Salvia officinalis.
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261, 333-339, 2011

Jakubowski H.
Quality control in tRNA charging.
Wiley Interdiscip Rev RNA. 3(3):295-310, 2012

Jakubowska-Burek L., Kaczmarek E., Hoppe-Golebiewska J., Kaczmarek-Rys M., Hryhorowicz S., Kucharski M.A., Slomski R., Linke K., Dobrowolska-Zachwieja A.
Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R Genes in Polish Crohn’s Disease (CD) Patients – Are They Related to the Localization of the Disease and Extra-Intestinal Symptoms?
Crohn’s Disease. Edited by Sami Karoui, Publisher InTech, 2012, ISBN 978-953-307-811-3, 210 str.

Słomski R. (Autorami projektu badawczego opisanego w artykule są: Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wolko Ł., Wielgus K., Ryba M.S.)
Tur od nowa
Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3 (27), 4-7, 2011

Galbas M., Dullin P., Selwet M.
Antagonistic properties of bacteria found in sugar beet leaf silage against pathogens naturally occurring in the mouth of cattle.
Medycyna Wet., 67 (2), 120-124, 2011

Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M.
Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi.
Przegląd Hodowlany, 11, 1-4, 2011

Wieczorek J., Słomski R., W. Kowalski, Smorąg Z.
Effect of genetic modification on the health status of transgenic pigs produced with the human α-1,2-fucosyltransferase gene.
Medycyna Wet. 67, 462-466. 2011

Waszak M., Cieślik K., Wielgus K., J. Kempiak, Słomski R., Szalata M., Bręborowicz G.
Palenie papierosów przez ciężarną jako czynnik zagrożenia rozwoju płodu. Cigarette smoking by pregnant as a risk factor for the fetus development.
Przegląd Lekarski, 68, 667-673, 2011

Wielgus K., Luwanska A., Szalata Ma., Mielcarek S., Gryszczynska A., Lipinski D., Zeyland J., Szalata Mi., Makowiecka J., Mankowska G., Slomski R.
Phytochemical estimation of sage (Salvia officinalis L.) cultivated in vitro -flavonoids and phenolic acids.
2nd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Nitra (Słowacja), 6 – 7.09.2011
Acta fytotechnica et zootechnica, 14/2011 Special Number, 8-11

Waszak M., Cieślik K., Kempiak J., Słomski R., Szalata M., Wielgus K., Skrzypczak-Zielińska M., Bręborowicz G.
Monochorionicity in twin pregnancy as a possible factor endangering fetal development.
Pediat. Pol. 86, 228-235, 2011

Jasiński M.
A green light for plants.
BioTechnologia, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 92, 111-113, 2011

Szewczak A., Ziomkiewicz I., Jasiński M.
Hiring cell gatekeepers – ABC transporters in plant biotechnology.
BioTechnologia, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 92, 132-139, 2011

Lipiński D., Przystałowska H., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Dzieduszycki A.M., Ryba MS., Słomski R.
Biotechnology in the restoration of extinct animal species. An analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs.
BioTechnologia, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 92, 13-21, 2011

Selwet M., Galbas M., Porzucek F.
Lekooporność na wybrane chemioterapeutyki szczepów Escherichia coli izolowanych od prosiąt.
Nauka Przyr. Technol. 4, 6, 94, 2010

Galbas M., Selwet M., Dullin P., Porzucek F., Skrzypczak W.
Interakcje występujące pomiędzy mikroorganizmami w kiszonkach z sorgo a bakteriami wyizolowanymi z pysków i odbytów krów.
Nauka Przyr. Technol. 4, 6, 77, 2010

Wielgus K.
Historia badań mitochondrialnego DNA. History of research on human mitochondria DNA.
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Archives of the history and Philosophy of Medicine, 57-61, 72, 2010

Pudełko K.
Mushroom virus X (MVX): A novel disease of mushrooms in Poland?
Journal of Plant Protection Research, 50(3), 366-371, 2010

Pudełko K., Pyżalski S.
Diagnostyka molekularna brunatnej plamistości pieczarki (Agaricus bisporus) wywoływanej przez bakterię Pseudomonas tolaasii.
Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(3), 1128-1132, 2010

Pudełko K., Pyżalski S.
Ocena przydatności technik molekularnych w diagnostyce zielonych pleśni w uprawach pieczarki (Agaricus bisporus).
Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin Vol. 50(3), 1133-1139, 2010

Pudełko K.
Diversity among field populations of bacterial strains nodulating lupins in Poland.
Fragmenta Agronomica 27(1), 107-116, 2010

Pudełko K., Żarnicka J.
Diversity in symbiotic specificity of bacterial strains nodulating lupins in Poland.
Polish Journal of Agronomy, 2, 50-56, 2010

Binczarowska A., Fandrejewski L., Gronek P., Jackowiak H., Pejsak Z., Słomski R., Strabel T., Szalata M., Ufnalska S.
Polsko-angielski słownik hodowli i biologii zwierząt.
Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, red. Gronek P., 1-351, 2010, ISBN 978-83-7160-590-1

Słomski R.
Trudne początki badań DNA w Polsce.
W: Kryminalistyka dla prawa - prawo dla kryminalistyki. Red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 37-47, 2010, ISBN 978-83-7285-552-7

Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Juzwa W., Mały E., Kalak R., Bochenek M., Plawski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R.
Production of transgenic pigs expressing human α1,2-fucosyltransferase to avoid
humoral xenograft rejection.
Medycyna Wet. 2010, 66, 316-322

Wielgus K., Przewoźna J., Mańkowska G., Grabowska L., Podralska M., Słomski R.
Polimorfizm genu syntazy THCA w zasobach genowych konopi siewnych Cannabis sativa L. zgromadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 555, 457-464, 2010

Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S.
Analysis of genomic and mitochondrial DNA of aurochs
W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. Słomski R., Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 176-195, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

Frąckowiak H., Kudlińska E., Słomski R.
Phylogenetic tree of Bovinae including the aurochs.
W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. Słomski R., Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 145-160, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

Słomski R.
Restoration of Endangered and Extinct Animals
W: Restoration of Endangered and Extinct Animals. Ed. Słomski R., Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 7-26, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

Słomski R.
Restoration of Endangered and Extinct Animals. Poznań University of Life Sciences Publisher, Poznań, 1-210, 2010, ISBN 978-83-7160-584-0

Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S.
The application of the molecular biology methods in the research into an aurochs.
W: Will an aurochs come back to Polish forests? Ed. Dzieduszycki A.M., Słomski R., Ryba M.S. Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 113-151, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

Dzieduszycki A.M., Słomski R., Szalata M., Ryba M.S.
The aurochs.
W: Will an aurochs come back to Polish forests? Ed. Dzieduszycki A.M., Słomski R., Ryba M.S. Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 15-111, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

Dzieduszycki A.M., Słomski R., Ryba M.S.
Will an aurochs come back to Polish forests? Bibliotheca Thurcoviana, Poznań University of Life Sciences Publisher, Turek, Poznań, 1-160, 2010, ISBN 978-83-61958-16-1, ISBN 978-83-7160-580-2

Narożna D., Króliczak J., Mądrzak C.J.
Determination of the number of genes encoding isoflavone synthase in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych, 129-133, 2009

Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Dzieduszycki A.M., Ryba M.S., Zeyland J., Frąckowiak H., Wielgus K., Smorąg Z.
Restoration of the aurochs, an extinct species.
Annual Report, 77-79, 2009

Szalata M., Broszkiewicz A., Słomski R.
Inne mechanizmy epigenezy – metylacja i acetylacja histonów.
W: Genomika bydła i świń. Red. L. Zwierzchowski, M. Świtoński, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 335-342, 2009

Szalata M., Broszkiewicz A., Naskręt-Barciszewska M., Lorenz A., Słomski R.
Metylacja DNA
W: Genomika bydła i świń. Red. L. Zwierzchowski, M. Świtoński, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 311-322, 2009

Jura J, Smorąg Z, Słomski R, Lipiński D, Jura J, Gajda B.
Comparison of transfection methods for porcine zygotes.
Ann. Anim. Sci., 9, 279-285, 2009

Smorąg Z, Słomski R, Jura J.
Transgeniczne zwierzęta w hodowli farmacji i biomedycynie.
Postępy Nauk Rolniczych 3-4, 23-34, 2009

Luwańska A., Wielgus K., Mankowska G., Szalata M., Szalata M., Słomski R.
The effect of medium composition and explant source on plant regeneration of Salvia officinalis L.
Renewable Resources: Obtaining, Processing and Applying, ed. Kozłowski R., G. Zaikov, F. Pudel, Nova Science Publishers, ISBN 978-1-60692-534-8, pp. 13-21, 2009

Wielgus K., Słomski R., Mądrzak CJ.
Rozwój badań chorób genetycznych w oparciu o model bliźniąt. Progress in the research on genetic diseases based on twins analysis.
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Polish Archives of the history and Philosophy of Medicine. 71, 15-19, 2008

Słomski R.
Profesor Jerzy Pawełkiewicz (1922-2008) – wspomnienie.
Nauka, 4, 169-171, 2008

Słomski R., Dzieduszycki AM., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Ryba MS.
Analiza DNA tura (Bos primigenius)
Nauka, 4, 65-75, 2008

Wielgus K., Luwańska A., Lassociński W., Kaczmarek Z.
Estimation of Cannabis sativa L. tissue culture conditions essential for callus induction and plant regeneration.
J. Nat. Fibers 5, 199-207, 2008

Smorąg Z., Słomski R., Modliński J.A.
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, str. 1-182, 2008

Modliński J.A., Gręda P., Papis K., Stachowiak E., Komorowski S., Smorąg Z., Słomski R., Krzywiński A., Ryba MS., Dzieduszycki AM., Lencka-Ostrowska S., Karasiewicz J.
Międzygatunkowe klonowanie somatyczne ssaków
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 9-28, 2008

Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Ryba M.S.
Analiza starożytnego DNA
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 53-62, 2008

Jura J., Lipiński D., Słomski R., Smorąg Z.
Kierunki i metody w transgenezie zwierząt gospodarskich
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 77-87, 2008

Słomski R., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Lipiński D., Szalata M., Jura J., Smorąg Z.
Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 89-101, 2008

Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R.
Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem transgenicznych zwierząt
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 103-108, 2008

Mały E., Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Smorąg Z. Zastosowanie technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej w analizie zwierząt transgenicznych
Od genomu tura po ksenotransplantację. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 117-126, 2008

Szalata M., Mały E., Lipiński D., Zeyland J., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z., Słomski R.
Uzyskiwanie rekombinowanych białek w gruczole mlekowym transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 127-132, 2008

Zeyland J., Lipiński D., Szalata M., Mały E., Smorąg Z., Słomski R.
Ekspresyjne konstrukcje genowe regulujące układ dopełniacza świni na potrzeby ksenotransplantacji
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 133-138, 2008

Szalata M., Szalata M., Słomski R.
Zastosowanie nanomateriałów w medycynie i biologii
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 155-163, 2008

Smorąg Z., Gajda B., Bochenek M., Wieczorek J., Modliński J.A., Słomski R.
Substytuty roślinne białka zwierzęcego w mediach wykorzystywanych w biotechnologii rozrodu – aspekty technologiczne i sanitarne
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 165-172, 2008

Opiela J., Lipiński D., Ryńska B., Słomski R., Kątska-Książkiewicz L.
Ekspresja genów apoptotycznych rodziny Bcl-2 w oocytach i zarodkach wybranych ssaków
Od genomu tura po ksenotransplantacje. Red. Smorąg Z., Słomski R., Modliński JA. Wyd. OWN, Poznań, 177-182, 2008

Analiza DNA – Teoria i Praktyka. Red. Słomski R. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, str. 1-573, 2008

Dzieduszycki AM., Słomski R., Ryba MS.
Czy tur powróci do polskich lasów?
Red. Dzieduszycki AM., Ryba MS., Słomski R, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 1-135, 2008

Dzieduszycki AM., Słomski R., Szalata M., Ryba MS.
Część I. O turze. W Czy tur powróci do polskich lasów? Red. Dzieduszycki AM., Ryba MS., Słomski R, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 7-99, 2008

Słomski R., Dzieduszycki AM., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., JA. Modliński, Ryba MS.
Część II. Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach tura. W Czy tur powróci do polskich lasów? Red. Dzieduszycki AM., Ryba MS., Słomski R, Bibliotheca Thurcoviana, Turek, 100-128, 2008

Dzieduszycki AM., Szalata M., Słomski R., Ryba MS.
Spór o krowiego przodka.
Wiedza i Życie, 6, 52-55, 2008

Lipinski D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Maly E., Bochenek M., Plawski A., Szalata M., Smorag Z., Slomski R.
Reduced level of Gal epitope on the surface of pig cells expressing human alpha1,2-fucosyltransferase
Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 225-227, 2008

Szalata M., Lipinski D., Wielgus K., Jura J., Smorag Z., Slomski R.
Production of recombinant proteins in the mammary gland of transgenic and double transgenic rabbits
Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 377-379, 2008

Szalata M., Lipinski D., Zeyland J., Maly E., Jura J., Smorag Z., Slomski R.
Gene constructs for animal transgenesis - application in agriculture and biomedicine
Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 381-383, 2008

Zeyland J., Lipinski D., Maly E., Smorag Z., Slomski R.
Transgenic swine fibroblasts against human complement-mediated lysis by the protection of human CD46, CD55 and CD59
Part 1 Animal biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 439-442, 2008

Szalata M., Mankowska G., Szalata M., Wielgus K.
Identification of cadmium binding protein in flax cultivar (Linum usitatissimum L.)
Part 2 Plant biotechnology. Biotechnology 2008, Edited by Václav Řehout, Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, ISBN 80-85645-58-0, 255-256, 2008

Zimny J.
Mechanizmy chroniące przed toksycznością homocysteiny
Postępy Biochemii 54, 91-98, 2008

Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., A. Dzieduszycki, M. Ryba
Tur powróci do polskich lasów?
Brać Łowiecka 11, 40, 2007

Smorąg Z., Skrzyszowska M., Jura J., Samiec M., Jurkiewicz J., Lipiński D., Szalata M., Słomski R.
Klonowanie i transgeneza i zwierząt gospodarskich.
Biologia Rozrodu Zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. red. Krzymowski, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-7299-509-4, str. 665-743, 2007

Wielgus K., G. Mańkowska G.
Ocena zdolności pylników wybranych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) do tworzenia kalusa. Estimation of the ability of anthers from different linseed cultivars (Linum usitatissimum L.) for callus induction.
Rośliny Oleiste – Oilseed crops, 27, 213-222, 2006

Nuc P., Nuc K.
Produkcja rekombinowanych białek w Eschericia coli.
Recombinant protein production in Escherichia coli.
Postępy Biochem. 52, 448-456, 2006

Nuc K., Nuc P., Słomski R.
Molecular characteristics of yellow lupine cytosolic cyclophilin.
Renewable resources and plant biotechnology. Wyd. Nova Science Publishers, Inc., New York, red. Kozłowski R., Zaikov G.E., Pudel F. 2006, 155-163.

Wielgus K., Pławuszewski M.
RAPD analysis of Polish cultivars of monoecious hemp (Cannabis sativa L.).
Renewable resources and plant biotechnology. Wyd. Nova Science Publishers, Inc., New York, red. Kozłowski R., Zaikov G.E., Pudel F. 2006, 135-140.

Pławuszewski M., Lassociński W., Wielgus K.
Regeneration of Polish cultivars of monoecious hemp (Cannabis sativa L.) grown in vitro.
Renewable resources and plant biotechnology. Wyd. Nova Science Publishers, Inc., New York, red. Kozłowski R., Zaikov G.E., Pudel F. 2006, 149-154.

Lipiński D., Juzwa W., Kalak R., Szalata M., Słomski R., Smorąg Z.
Zwierzęta transgeniczne - możliwości współczesnej medycyny
W „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”, red. F. Kokot, A. Więcek. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2006, t. V, str. 163-169

Zeyland J., Lipiński D., Słomski R.
Genetyczne modyfikacje wybranych cech zwierząt.
Postępy Nauk Rolniczych, 2006, 17-30

Marciniak P., Drobnik K., Ziemnicka K., Gut P., Slomski R., Sowinski J..
Transferase S-glutathione class p gene (GSTP1) polymorphism in thyroid cancer patient.
Endokrynol Pol. 2006; 57: 509-515

Gronek P., Rychlewski T., Lehmann J., Celichowski J., Lipiński D., Szalata M., Lassociński W., Słomski R.
Challenges to gene therapy for Duchenne muscle dystrophy
Studies in Physical Culture and Tourism 13, 9-16, 2006

Lipiński D., Szalata M., Michalak E., Słomski R.
Biopharmaceuticals produced in transgenic animals
Ann. Anim. Sci., 1, 57-63, 2006

Szalata M., Gronek P., Słomski R.
Transgenic animals as model for medical studies
Ann. Anim. Sci., 1, 71-83, 2006

Michalak E., Lipiński D., Kalak R., Szalata M., Ryńska B., Skrzyszowska M., Smorąg Z., Słomski R.
Cytogenetic analysis of three-generation family of transgenic rabbits WAP:6xHishGH.
Ann. Anim. Sci., 1, 53-56, 2006

Szalata M., Wielgus K., Słomski R.
Biotechnology in daily life
Ann. Anim. Sci., 1, 9-14, 2006

Lipiński D., Zeyland J., Juzwa W., Wolko Ł., Słomski R.
Novel gene constructs for animal transgenesis
Ann. Anim. Sci., 1, 15-28, 2006

Smorąg Z., Słomski R.
Biotechnologia, klonowanie, transgeniczne zwierzęta, ksenotransplantacja.
Arcana 69, 118-123, 2006

Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Kątska-Książkiewicz L., Skrzyszowska M., Gajda B., Bochenek M.
Biotechnologia zwierząt – wybrane badania i osiągnięcia polskich zespołów.
Życie Weterynaryjne, 81, 125-127, 2006

Smorąg Z., Słomski R., Cierpka L.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, 1-388, 2006

Słomski R., Smorąg Z., Cierpka L.
Wstęp
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, 9-10, 2006

Słomski R.
Molekularne podstawy ksenotransplantacji. Wprowadzenie do części I.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, 12, 2006

Szalata M., Lipiński D., Gronek P., Smorąg Z., Słomski R.
Główne kierunki transgenezy zwierząt.
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 13-32, 2006

Lipiński D., Zeyland J., Wolko Ł., Juzwa W., Jura J., Słomski R.
Ekspresyjne konstrukcje genowe
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 33-54, 2006

Lipiński D., Jasiński A., Pławski A., Szalata M., Kurpisz M., Smorąg Z., Słomski R.
Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 55-66, 2006

Szalata M., Lipiński D., Michalak E., Skrzyszowska M., Jura J., Gronek P., Smorąg Z., Słomski R.
Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 67-82, 2006

Michalak E., Kalak R., Wielgus K., Lipiński D., Kątska-Książkiewicz L., Słomski R.
Wykrywanie i mapowanie transgenów
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 83-94, 2006

Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Wieczorek J., Lipiński D., Słomski R.
Uzyskiwanie transgenicznych świń metodą mikroiniekcji egzogennego DNA Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 121-132, 2006

Smorąg Z., Słomski R.
Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 257-261, 2006

Smorąg Z., Słomski R.
Ksenotransplantacja – kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne
Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Wyd. OWN Poznań, red. Smorąg Z., Słomski R. i Cierpka L., 383-388, 2006

Smorąg Z., Słomski R.
Transgeniczne zwierzęta – rys historyczny oraz aspekty technologiczne i etyczne.
Transgenic animals – historical outline and technological and ethical aspects.
Aura 4, 14-15, 2006

Gronek P., Jackowiak H., Przybylski G., Słomski R., Szalata M.
Słownik Immunogenetyczny Polsko-Angielski i Angielsko-Polski
Wydawnictwo AWF Poznań, 1-332, 2006

Lipinski D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Michalak E., Kalak R., Szalata M., Plawski A., Smorag Z., Slomski R.
Production of transgenic pigs expressing α1,2-fucosyltransferase suitable for xenotransplantation.
Biotechnology 2006, Materiały konferencyjne, red. Václav Řehout, wyd. Scientific Pedagogical Publishing, Č. Budějovice, Czech Republic, ISBN 8085645-53-X, 283-285, 2006

Lipiński D., Zeyland J., Słomski R.
Transgeneza zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji.
Animal transgenesis for necessities of xenotransplantation.
Przegląd Lekarski, 62, 1525-1528, 2005

Horst-Sikorska W, Wawrzyniak A, Celczynska-Bajew L, Marcinkowska M, Dabrowski S, Kalak R, Slomski R.
Polymorphism of VDR gene--the most effective molecular marker of osteoporotic bone fractures risk within postmenopausal women from Wielkopolska region of Poland.
Endokrynol. Pol. 56, 233-239, 2005

Dobrowolska-Zachwieja A., Kaczmarek M, Hoppe-Golebiewska J, Kalak R, Linke K, Slomski R,
Does the presence of NOD2/CARD15 mutations influence the incidence of extraintestinal manifestations in patients with Crohn's disease?
Gastroenterologia Polska, 12, 393-400, 2005

Smorąg Z., Słomski R.
Ksenotransplantacja – możliwości i ograniczenia
Nauka, 4, 133-148, 2005

Gronek P., Rychlewski T., Słomski R., Stankiewicz K., Lehmann J.
Insuline-like growth factor 1.
Studies In Physical Culture and Tourism, 12, 9-24

Dobrowolska-Zachwieja A., Kaczmarek M, Hoppe-Golebiewska J, Kalak R, Slomski R, Linke K.
Does smoking influence the course of Crohn's disease in patients with the presence of gene NOD2/CARD15 mutation?
Pol. Merkuriusz Lek. 18, 560-565, 2005

Horst-Sikorska W., Wawrzyniak A., Celczyńska-Bajew L., Marcinkowska M., Słomski R., Kalak R.
Skuteczność kliniczna rizedronianu w rocznej obserwacji pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną w zależności od polimorfizmu genu dla osteoprotegeryny.
Efficacy of 1-year treatment of risedronian in postmenopausal women in connection with polymorphism of OPG gene.
Reumatologia, 43, 12-16, 2005

Dullin P., Galbas M., Glanc P.
Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunków rolniczych
Red. Dullin P., Galbas M., Glanc P. Seria: Podręczniki i Skrypty, Leszno 2005, str. 1-117, 2005

Lipiński D., Zandecka-Dziubak J., Juzwa W., Zeyland J., Mrozikiewicz P.M., Słomski R.
Overexpression of gtfB gene fragments from Streptococcus mutans encoding Glu and Cat domains in Escherichia coli
Herba Polonica, 50(2), 70-84, 2004

Goliński P., Kostecki M., Golińska B., Golińska B.T., Goliński P.K.
Występowanie zearalenonu w runi pastwisk zimowych w zależności od czasu jej odrastania i terminu zbioru.
Progress in Plant Protection, 44, 692-694, 2004

Lipiński D., Duszewska A., Juzwa W., Zeyland J., Słomski R.
Wykorzystanie zwierząt hodowlanych jako bioreaktorów
Na pograniczu chemii i biologii. Red. Koroniak H. i Barciszewski J. Wyd. UAM, tom X, str. 467-480, 2004.

Szalata M., Toboła P., Słomski R.
Oczyszczanie i ocena aktywności biologicznej rekombinowanych białek
Na pograniczu chemii i biologii. Red. Koroniak H. i Barciszewski J. Wyd. UAM, tom X, str. 339-362, 2004.

Dobrowolska-Zachwieja A., Kaczmarek M., Hoppe-Gołębiewska J., Kalak R., Słomski R., Linke K.
Wpływ wariantu mutacji NOD2/CARD15 na występowanie objawów spoza przewodu pokarmowego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna w populacji polskiej
Nowiny Lekarskie, 2004, 73, 337-348

Pudełko K., Mądrzak C.J.
Influence of fungicide Funaben T on nodulation of soybean [Glycine max (L.) mer.] in the field conditions.
J. Plant Protec. Res., 44, 155-159, 2004

Słomski R., Zeyland J., Juzwa W., Lipiński D., Pławski A., Kalak R., Szalata M., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z.
Konstrukcje genowe w transgenezie zwierząt gospodarskich
Biologia rozrodu oraz zdrowie reprodukcyjne człowieka, red. Kuczyński W., ISBN 83-86796-84-7, 162-164, Białystok 2004

Baumann-Antczak A., Gryczyńska M., Kosowicz J., Mądrzak C., Skrobisz J.
Występowanie przeciwciał przeciw białkom mięśni w autoimmunologicznej chorobie Addisona.
A prevalence of autoantibodies to muscle proteins in autoimmune Addison's disease.
Endokrynologia Polska, 55, 34-40, 2004

Słomski R.
Profesor Antoni Horst (1915-2003) - wybitny fizjolog i genetyk.
Nauka 2, 162-166, 2004

Lipiński D., Pławski A., Juzwa W., Zeyland J., Słomski R.
Zastosowanie kliniczne rekombinowanych inhibitorów układu dopełniacza.
Pol. Merk. Lek. 16, 571-575, 2004

Słomski R.
Przykłady analiz DNA. Red. Słomski R. Wyd. AR w Poznaniu, 1-373, 2004

Slomski R.
Profesor Antoni Horst wybitna postać patofizjologii i genetyki człowieka.
Postępy Biologii Komórki 31, 3-8, 2004

Duszewska A.M., Lipinski D., Piliszek A., Slomski R., Wojdan J., Gawron W., Wenta-Muchalska E., Was B., Chromik A., Reklewski Z.
Cattle offspring obtained after transfer of IVP, GFP positive and GFP positive-frozen/thawed embryos.
Animal Science Papers and Reports 4: 603-610, 2004

Duszewska A.M., Lipiński D., Piliszek A., Słomski R., Pławski A., Wojdan J., Gawron W., Juzwa W., Zeyland J., Reklewski Z.
Controversial aspect of using gfp as a marker for production of transgenic cattle.
Pol. J. Vet. Sci. 6, 241-249, 2004

Michalak E., Kątska-Książkiewicz L., Kalak R., Lipiński D., Wielgus K., Jarmuż M., Szalata M., Ryńska B., Smorąg Z., Słomski R.
In vitro transfection of fibroblasts and evaluation of transgenesis in long-term cell cultures.
Ann. Anim. Sci. 4, 233-240, 2004

Kalak R., Lipiński D., Wielgus K., Jarmuż M., Jura J., Szalata M., Michalak E., Pławski A., Kaczmarek M., Nuc K., Korcz A., Gronek P., Smorąg Z., Pienkowski M., Słomski R.
Assessment of transgene inheritance and transgene mapping in rabbits producing the human growth hormone in milk.
Ann. Anim. Sci. 4, 241-252, 2004

Jura J., Słomski R., Smorąg Z., Gajda B., Wieczorek J., Lipiński D., Kalak R., Juzwa W., Zeyland J.
Production of transgenic pigs suitable for xenotransplantation with the use of standard DNA microinjection.
Ann. Anim. Sci. 4, 321-327, 2004

Szalata M., Lipiński D., Kalak R., Toboła P., Lehmann J., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z., Pienkowski M., Słomski R.
Purification and characterization of the human growth hormone obtained in the milk of transgenic rabbits.
Ann. Anim. Sci. 4, 351-362, 2004

Wolko Ł., Vrana J., Doležel J., Słomski R.
Analysis of of nucleotide sequence of Pisum sativum chromosome-5-specific library.
Understanding the Plant Genome, Centre of Excellence in Plant Agrobiology and Molecular Genetics. Ed. Sadowski J., Poznan, 3, 79-88, 2004

Slomski R.
Living medicine factories.
Academia 1, 38-39, 2004

Baumann-Antczak A., Kosowicz J., Gryczyńska M., Mądrzak C., Skrobisz J.
The prevalence of autoantibodies to pituitary carboxypeptodase E in autoimmune Addison's disease.
Polish J. Endocrinol. 54, 752-756, 2003

Goliński P., Kostecki M., Golińska B., Golińska B.T., Goliński P.K.
Accumulation of mycotoxins in forage of winter pasture during prolonged utilisation of sward.
Pol. J. Veterinary Sci. 6, 81-86, 2003

Łuczka-Bakuła W., Mądrzak C.J.
Żywność konwencjonalna, ekologiczna zmodyfikowana genetycznie - aktualny stan rynku i perspektywy jego rozwoju.
Wieś i Rolnictwo 3(120), 82-100, 2003

Mądrzak C.J.
Języki obce: narzędzie komunikacji naukowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Studium Języków Obcych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 26 września 2003 r. Wyd. AR w Poznaniu, 11-15, 2003

Słomski R., Wielgus K., Szalata M., Kowalska K., Siemieniako B., Bręborowicz G.
Diagnostyka zygotyczności bliźniąt.
Monografia. Ciąża wielopłodowa. Red. Bręborowicz GH., Malinowski W., Ronin-Walknowska E., wyd. OWN, Poznań, 121-128, 2003

Słomski R., Wielgus K., Szalata M., Bręborowicz G.
Wady wrodzone i anomalie chromosomalne płodów i noworodków w ciążach wielopłodowych. Badania genetyczne.
Monografia. Ciąża wielopłodowa. Red. Bręborowicz GH., Malinowski W., Ronin-Walknowska E., wyd. OWN, Poznań, 381-388, 2003

Goliński P., Kostecki M., Golińska B., Golińska B.T., Goliński P.K.
Akumulacja mikotoksyn w paszy z pastwiska zimowego podczas przedłużonego wykorzystania runi.
Weterynaryjna Higiena Pasz 7-13, 2003

Słomski R., Szalata M.
50. rocznica odkrycia struktury DNA.
Wieści Akademickie 4, 2-3, 2003

Lipiński D., Szalata M., Kalak R., Pławski A., Nuc K., Kala M., Juzwa W., Słomska K., Gronek P., Jura J., Jura J., Smorąg Z., Pieńkowski M., Słomski R.
Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów.
Biotechnologia 1, 48-73, 2003

Słomski R., Szalata M., Lipiński D., Gronek P.
Ksenotransplantacja narządów świni - nierealna czy już bliska?
Przegląd Hodowlany 2, 14-17, 2003

Słomski R., Gronek P.
Ksenotransplantacja - zadanie dla biotechnologów.
Wieści Akademickie 1, 15, 2003

Ziemnicka K., Horst-Sikorska W., Baszko-Błaszyk D., Kalak R., Kwiatkowska J., Słomski R.
Polimorfizm genów receptora witaminy D3 i estrogenowego - badania w populacji kobiet z regionu Wielkopolski.
Postępy Osteoartrologii 13, 11-14, 2002

Słomski R., Chlebowska H., Siemieniako B., Napierała D., Słomska M.
Współczesne poglądy na ustalanie spornego ojcostwa.
Postępy Andrologii, Red. Szymczyński G.A., Wyd. Andromeda Ltd., Bydgoszcz 2002, t. 4, 151-163, 2002

Guranowski A., Pietrowska-Borek M.
O adenozyno-5'-tetrafosforanie.
Biotechnologia 3, 91-106, 2002

Dullin P., Galbas M., Glanc P., Walerych W.
Złożoność regulacji transkrypcji genów klasy II.
Biotechnologia 3, 107-123, 2002

Nuc K., Słomski R.
Struktura i funkcja cyklofilin.
Biotechnologia 3, 135-152, 2002

Golińska B., Narożna D., Mądrzak C.J.
Zastosowanie metod molekularnych do wykrywania, identyfikacji i charakterystyki grzybów z rodzaju Fusarium.
Biotechnologia 3, 165-177, 2002

Golińska B., Kwaśna H., Narożna D., Kostecki M., Wakuliński W., Króliczak J., Mądrzak C.J., Goliński P.
Phenotypic and genetic diversity among the Fusarium avenaceum isolates.
Phytopathol. Pol. 22, 47-60, 2001

Kaczmarek M., Kwiatkowska J., Napierała D., Wigowska-Sowińska J., Kalak R., Wronka J., Galas-Zgorzalewicz B., Słomski R.
Diagnostyka molekularna chorób neurogenetycznych. Przykłady z dystrofii mięśniowej Duchenne’a/Beckera i stwardnienia guzowatego.
Neurologia dziecięca 10, 47-66, 2001

Lipiński D., Kalak R., Pławski A., Kala M., Szalata M., Jura J., Jura J., Smorąg Z., Pieńkowski M., Słomski R.
Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów zwierząt.
Instytut Zootechniki 41-45, 2001

Słomski R.
Przykłady Analiz DNA. Red. Słomski R. Wyd. AR w Poznaniu, 1-344, 2001

Slomski R., Szalata M., Kaczmarek M., Kowalska K., Slomska K.
Błąd w PCR.
Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii 6, 177-188, 2001

Szalata M.
Dinukleozydopolifosforany: występowanie, metabolizm i funkcje. Dinucleoside polyphosphates: occurrence, metabolism and function.
Postępy Biochemii 47, 105-113, 2001

Domka F., Schneider Z.
Zagrożenia powodowane przez mikrozanieczyszczenia produktów żywnościowych jonami metali.
Magazyn Przemysłu Spożywczego 2, 14-17, 2001

Goliński P., Kiecana I., Kaczmarek Z., Kostecki M., Golińska B., Kaptur P., Wiśniewska H., Chełkowski J.
Diversity within winter wheat cultivars in scab response after inoculation with Fusarium avenaceum.
Phytopathol. Pol. 20, 97-105, 2000

Napierała D., Kaczmarek M., Słomski R.
Struktura, ekspresja i mutacje genu DMD, największego genu człowieka.
Postępy Biologii Komórki 27, 3-20, 2000

Pławski A., Paszkowski J., Słomski R.
Gen APC.
Postępy Biologii Komórki 27, 21-37, 2000

Kalak R., Horst-Sikorska W., Słomski R.
Podłoże genetyczne osteoporozy - aktualny stan badań.
Postępy Biologii Komórki 27, 53-71, 2000.

Siemieniako, Kwiatkowska J., Kaczmarek M., Słomski R.
Zastosowanie badań hybrydyzacyjnych w diagnostyce molekularnej.
Postępy Biologii Komórki 27, 73-94, 2000

Szalata M., Słomski R.
Zakończenia chromosomów: telomery, telomeraza i białka współdziałające. The chromosome ends: telomeres, telomerase and telomere binding proteins.
Postępy Biologii Komórki 27, 95-117, 2000

Gronek P., Słomski R.
Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za cechy psychiczne człowieka oraz cechy instynktowne zwierząt. Searching for genes responsible for personality traits in human and instinctive traits in animal.
Postępy Biologii Komórki 27, 239-253, 2000

Wolko L., Słomski R.
Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach molekularnych roślin. Application of flow cytometry in plant molecular studies.
Postępy Biologii Komórki 27, 262-267, 2000

Witucka H., Wolko L., Słomski R.
Próba oznaczenia markerów genetycznych sprzężonych z niską zawartością kwasu linolenowego u rzepaku (Brassica napus).
Rośliny Oleiste 21, 249-254, 2000

Schneider Z., Karaś Z.;
Metale w środowisku biologicznym. Chrom, nikiel i kobalt.
Wyd. Pol. Tow. Techn. Żywności, Poznań, str. 13-34, 2000

Karaś Z., Schneider Z.
Wpływ chromu i niklu na organizmy ludzi i zwierząt. Chrom, nikiel i kobalt.
Wyd. Pol. Tow. Techn. Żywności, Poznań, str. 99-124, 2000

Schneider Z.
Współdziałanie folianów i witaminy B12.
Witaminy. Wyd. AR, 64-70, 2000

Schneider Z., Domka F., Kozłowski R.
Metale w układach biologicznych
Ekoprofit 3, 30-35, 2000

Schneider Z., Domka F., Kozłowski R.
Metale w układach biologicznych
Ekoprofit 4, 28-33, 2000

Goliński P., Kiecana I., Kaczmarek M., Kostecki B., Golińska B., Kaptur P., Wiśniewska H., Chełkowski J.
Diversity within winter wheat cultivars in scab response after inoculation with Fusarium avenaceum.
Phytopathol. Pol., 20, 97-105, 2000

Szymańska K., Szymaś J., Dziechciowska K., Siemieniako B., Nowak S., Słomski R.
Two-dimensional hybridisation analysis of DNA from glioma tumour cells.
Problemy Współczesnej Diagnostyki i Terapii w Neurochirurgii. Red. Nowak S., R. Żukiel.Wyd. PTPN, 107-110, 1999

Blackburn G., Guranowski A., Liu X.
Ligand recognition in Fhit binding and cleavage of diadenosine polyphosphates.
Collect. Czech. Chem. Commun. Symp. Ser. 2, 83-88, 1999

Słomski R.
Dobre i złe geny
Wieści Akademickie 3, 8-10, 1999

Gronek P., Słomski R., Lassociński W.
Genetyczna sterylizacja roślin i zwierząt ryzyko nowych
Przegląd hodowlany 10, 7-10, 1999

Walerych W., Lasociński W., Dullin P., Tabor J.
Cykl komórkowy i jego regulacja;
Na Pograniczu Chemii i Biologii. Tom 2, str. 119-132. 1999

Słomski R.
Postępy Biologii Molekularnej. Przykłady Analiz DNA;
Praca zbiorowa Red. Słomski R., Poznań, str. 1-227, 1999

Lisiecka D., Wigowska-Sowińska J., Kwiatkowska J., Galas-Zgorzalewicz B., Słomski R.
Molekularno-genetyczna charakterystyka mutacji w genie DMD, a obraz kliniczny dystrofii mięśniowej Duchennea.
Neurologia i Neurochirurgia Polska 32, 1069-1079, 1998

Słomski R.
Postępy Biologii Molekularnej
Postępy Biologii Komórki. Red. Słomski R., 25, Suplement 10, 1-342, 1998

Gronek P., Słomski R., Kwiatkowska J.
Molekularne podłoże podwyższonej wrażliwości świń na czynniki stresowe.
Medycyna Weterynaryjna 54, 29-32, 1998

Lisiecka D., Słomski R.
Regulacja ekspresji genu DMD człowieka. Przykład wielokrotnego wykorzystania informacji genetycznej.
Postępy Biochemii 44, 48-55, 1998

Słomski R., Siemieniako B., Kwiatkowska J., Napierała D., Gronek P.
Diagnostyka molekularna.
Postępy Biologii Komórki 25, 9-28, 1998

Kwiatkowska J., Kwiatkowski D.J., Słomski R.
Strategie poszukiwania nowych genów na przykładzie genów RalGDS, XPMC2H i TSC1 człowieka.
Postępy Biologii Komórki 25, 81-92, 1998

Słomski R., Kwiatkowska J., Siemieniako B., Napierała D., Pławski A., Chlebowska H., Dziechciowska K., Słomska M.
Zastosowanie analizy DNA w ustalaniu ojcostwa.
Postępy Biologii Komórki 25, 137-156, 1998

Słomski, Napierała D., Kwiatkowska J.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) w badaniach naukowych i diagnostyce molekularnej.
Postępy Biologii Komórki 25, 195-217, 1998

Pławski A., Słomski R.
Geny supresorowe nowotworów.
Postępy Biologii Komórki 25, 251-264, 1998

Gronek P., Słomski R.
Oddziaływanie bodźców i stresu na człowieka i zwierzęta: założenia teoretyczne i wyniki empiryczne.
Postępy Biologii Komórki 25, 295-308, 1998

Kwiatkowska J., Kalak R., Słomski R.
Stwardnienie guzowate - charakterystyka genów TSC1 i TSC2 oraz diagnostyka molekularna.
Klinika Pediatryczna 6, 438-443, 1998

Słomski R., Napierała D., Pławski A., Gronek P.
Diagnostyka molekularna w biologii i medycynie.
Wiadomości Parazytologiczne 44, 151-168, 1998

Gronek P., Słomski R.
Diagnostyka molekularna u zwierząt domowych.
Przegląd hodowlany. 5, 8-11, 1998

Schneider Z.
Molekularne aspekty miażdżycy.
Postępy Biologii Komórki 25, 157-194, 1998

Żakowska I., Gwoździński K., Gorzelańczyk E., Schneider Z.
Endogenne czynniki w rozwoju arteriosklerozy.
Forum Kardiologów tom 3, 18-53, 1998

Schneider Z.
The importance of polyunsaturated fatty acids in prevention of aging and arteriosclerosis.
Natural Fibres 2, 221-227, 1998

Mądrzak C.J.
Specyficzność oddziaływań w symbiozie Rhizobiaceae z roślinami motylkowatymi.
Na Pograniczu Chemii i Biologii. Wydawnictwo UAM, Poznań, 1998

Walerych W., Lassociński W., Dullin P., Tabor J.
Cykl komórkowy.
Na Pograniczu Chemii i Biologii. Wydawnictwo UAM, Poznań, 1998

Szybiak-Stróżycka U.
Priony.
Na Pograniczu Chemii i Biologii. Wydawnictwo UAM, Poznań, 1998

Gronek P., Nuc K., Napierała D., Pławski A., Zając M., Bereszyński A., Banasiewicz T., Słomski R.
Novel mutation in the RYR1 gene of the wolf (Canis lupus).
Anim. Sci. Papers Reports 16, 231-236, 1998

Schneider Z., Leuschner J., Grabowska L.
Lessons Learnt on Uptake of Heavy Metals by Hemp.
Natural Fibers 1, 101-104, 1998

Schneider Z.
Polyunsaturated Fatty Acids in The Diet - How Much is Too Much?
Natural Fibres 1, 90-96, 1998

Trzeciak T., Szymczyńska-Müllauer A., Kwiatkowska J., Horst A., Słomski R.
Analysis of polymorphism of angiotensin converting enzyme (ACE) gene in patients with myocardial infarction.
Acta Med. Lituanica Suppl. 1, 59-61, 1997

Kwiatkowska J., Dziechciowska K., Lisiecka D., Słomski R.
DNA polymorphism in locus D1S80 in Poland.DNA profiling and detection of new alleles by heteroduplex formation between alleles of the same size.
J. Appl. Genet. 38, 335-341, 1997