Działalność statutowa

Nr

Temat

506.181.11.00 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych (w tym NGT) w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz medycynie. 2023
506.181.09.00 Biochemia homocysteiny. Determinanty chorób naczyniowo-sercowych. Mechanizmy autofagii u roślin. 2023
506.181.01.00 Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie i ogrodnictwie 2023
506.181.09.00 Identyfikacja determinant udaru mózgu w populacji polskiej. Udział molekuł sygnalnych w mechanizmach odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. 2022
506.181.01.00 Przygotowanie i charakterystyka mikroorganizmów, roślin i zwierząt dla potrzeb biotechnologii, rolnictwa i ogrodnictwa oraz biomedycyny 2022

506.181.09.00

Identyfikacja determinant udaru mózgu w populacji polskiej oraz analiza wpływu hiperhomocysteinemii na proteostazę u myszy. Udział molekuł sygnalnych w mechanizmach odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. 2021

506. 181.01.00

Przygotowanie i charakterystyka mikroorganizmów, roślin i zwierząt dla potrzeb biotechnologii, rolnictwa i ogrodnictwa oraz biomedycyny. 2021

506. 181.09.00

1. Badania metabolizmu homocysteiny i tiolaktonu homocysteiny w związku z odpowiedzią autoimmunologiczną i lizą skrzepów fibrynowych u chorych z udarem, chorobą Alzheimera i po przeszczepie nerek.
2. Udział molekuł sygnalnych w mechanizmach odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. 2020

506. 181.01.00

Przygotowanie i charakterystyka mikroorganizmów, roślin i zwierząt dla potrzeb biotechnologii, rolnictwa i ogrodnictwa oraz biomedycyn. 2020

501.181.09.00

1.Badania związane z metabolizmem homocysteiny i tiolaktonu homocysteiny, odpowiedzią autoimmunologiczną i lizą skrzepów fibrynowych u pacjentów z udarem, chorobą Alzheimera i po przeszczepie nerek oraz grupach kontrolnych.
2.Wpływ hydrolazy bleomycyny na tlenowy metabolizm u drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae. 2019

501.181.01.00

Przygotowywanie i charakterystyka mikroorganizmów, roślin i zwierząt dla potrzeb rolnictwa i biomedycyny z zastosowaniem metod biochemicznych, molekularnych i cytogenetycznych. 2019

508.181.01

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. 2018

508.181.00

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. 2017.

508.181.00

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. Od 2012 r.

81-2 

Geny roślinne i ich ekspresja. Do 2011 r

81-3 

Budowa  i  ekspresja genów roślinnych uczestniczących w symbiotycznym wiązaniu azotu. R. Słomski. C. Mądrzak. Do 2011 r.

81-5 

Metabolizm i rola dinukleozydooligofosforanów - wybrane zagadnienia. A. Guranowski. Do 2011 r.

81-8 

Zastosowanie analizy DNA w diagnostyce molekularnej. R. Słomski. Do 2011 r.