Stanowisko MNiSW w sprawie dyscypliny Biotechnologia, 3.04.2019

maj
10
W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.04.2019 r. przedstawiona przez Podsekretarza Stanu pana Sebastiana Skuzę w odpowiedzi na pismo prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego, przewodniczącego Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, przekazującego stanowisko Komitetu Biotechnologii PAN w kwestii braku biotechnologii w wykazie dziedzin i dyscyplin z dnia 10.12.2018 r.
 
 
Dodał: admin czytaj więcej
Dodał: admin czytaj więcej

Dwie znakomite publikacje profesora Hieronima Jakubowskiego

kwi
29

Profesor Hieronim Jakubowski z Katedry Biochemii i Biotechnologii opublikował w 2019 r. dwie znakomite prace dotyczące aminokwasu homocysteiny i zaburzeń jej metabolizmu w chorobach nowotworowych. Homocysteina powstaje w organizmie podczas fizjologicznych przemian aminokwasu metioniny. Stężenie homocysteiny w osoczu człowieka zależy od płci, wieku, sprawności wątroby i nerek, palenia tytoniu, aktywności fizycznej oraz diety. Profesor Jakubowski jest światowej klasy ekspertem w badaniach tego aminokwasu. Pierwsza praca została zamieszona w Trends Cancer (IF 7,038). Jakubowski H. Protein N-Homocysteinylation and Colorectal Cancer. Trends Cancer. 2019 Jan;5(1):7-10. Druga praca ukazała się w Physiological reviews (IF 24,014). Jakubowski H. Homocysteine Modification in Protein Structure/Function and Human Disease. Physiol Rev. 2019 Jan 1;99(1):555-604. Obydwie prace posiadają afiliację do naszej Uczelni.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko