Obrona doktoratu w dyscyplinie biotechnologia mgr. Filipa Porzucka, 21.12.2018

gru
27
W dniu 21 grudnia 2018 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Porzucka. Uroczystość miała miejsce w Kolegium Rungego naszej Uczelni. Mgr Filip Porzucek przygotował rozprawę pt. Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu – lunazyny pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem pomocniczym była dr Mariola Galbas z naszej Katedry a recenzentami prof. dr hab. Maciej Siewiński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Tomasz Jankowski z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności naszej Uczelni. W jednej z ostatnich obron w naukach rolniczych w dyscyplinie biotechnologia uczestniczyła Komisja w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, dr hab. Daniel Lipiński, prof. UPP – prodziekan ds. biotechnologii oraz przewodniczący Komisji, dr hab. Dorota Narożna, dr hab. Katarzyna Nuc, dr hab. Krzysztof Pudełko oraz dr hab.
Dodał: admin czytaj więcej

Edytowanie genomu u ludzi, Chiny, 26.11.2018

gru
10
Od 26 listopada br. świat naukowy jest poruszony informacjami o urodzeniu się monozygotycznych dziewczynek, u których zmodyfikowano genom. Dziewczynki Lulu i Nana czują się dobrze i nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Badanie wykonał chiński naukowiec He Jiankui, który po zapłodnieniu in vitro dokonał metodą CRISP/Cas9 inaktywacji genu CCR5, umożliwiającemu infekcję HIV. Dotychczasowy odbiór wyników jest problematyczny i zawiera cały szereg niejasności. Autor pracujący na Południowym Uniwersytecie Nauki i Technologii w Chinach zobowiązał się do przedstawienia rzetelnych informacji i dowodów na przeprowadzenie modyfikacji.
 

Investigation after academic claims to have edited twins’ genes. Cyprus Mail, 26.11.2018
Dodał: admin czytaj więcej

Posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej, Genewa, 4-7.12.2018

gru
10

W dniach 4-7 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Państw Stron Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej. Spotkanie, któremu przewodniczył Ljupčo Jivan Gjorgjinski z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, odbyło się w Pałacu Narodów ONZ w Genewie. Program konferencji określonej jako międzysesyjna w latach 2018-2020, miał na celu omówienie i promowanie wspólnego rozumienia i skutecznego działania na rzecz wzmocnienia wdrażania wszystkich artykułów Konwencji w celu lepszego reagowania na bieżące wyzwania. Spotkanie uwzględniało sprawozdania merytoryczne z posiedzenia ekspertów, które odbyło się w sierpniu 2018 r. Omówiono również sprawy finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Państwa Strony. Nie było informacji o naruszeniu Konwencji, natomiast od czasu do czasu pojawiały się aspekty polityczne dotyczące Ameryki Środkowej oraz Ukrainy i Rosji.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko