Kolokwium habilitacyjne dr Daniela Lipińskiego, Balice

lis
24

W dniu 24 listopada podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Daniela Lipińskiego z naszej Katedry. Na recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Daniela Lipińskiego pod tytułem „Modyfikacja genetyczna zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji” powołani zostali prof. dr hab. Andrzej Filistowicz - dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prof. dr hab. Urszula Mazurek - kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. Marek Świtoński – kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt naszej Uczelni oraz prof. dr hab. Lech Zwierzchowski – kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Dr hab. Daniel Lipiński jest jedną z pierwszych osób, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego w oparciu o wyniki uzyskane podczas realizacji multidyscyplinarnych projektów ksenotransplantacyjnych koordynowanych przez prof. Zdzisława Smorąga z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach.

Gratulacje po udanym kolokwium habilitacyjnym

Habilitant z prof. Zdzisławem Smorągiem

Dodał: admin czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Antoniny Lorenz, Poznań

lis
07

W dniu 7 listopada 2011 r. o godzinie 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Antoniny Lorenz. Promotorem pracy pod tytułem „Poziom metylacji DNA regionów regulatorowych genów specyficznych mięśniowo” był prof. dr hab. Ryszard Słomski z naszej Katedry, a recenzentami prof. dr hab. Zdzisław Smorąg czł. koresp. PAN z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach oraz prof. nadzw. dr hab. Cezary Mądrzak z naszej Katedry. Pani mgr inż. Antonina Lorenz jest pierwszą Doktorantką, która uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia nadawany na naszej Uczelni.

Dodał: admin czytaj więcej

Wybory do Komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014

paź
05

W pierwszych ogólnopolskich wyborach do Komitetów PAN do Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej przy V Wydziale Nauk Medycznych został wybrany kierownik naszej Katedry prof. Ryszard Słomski. Prof. Słomski uzyskał największą liczbę głosów i został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Komitetu. W związku ze zmianą ustawy, w skład Komitetu mogą wchodzić tylko osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem profesora, można jednak powoływać specjalistów. Dr Marlena Szalata został powołana do Komitetu jako specjalista w zakresie biotechnologii medycznej i powierzono jej obowiązki sekretarza Komitetu.

Prof. Ryszard Słomski wszedł również w skład Komitetu Biotechnologii działającego w ramach Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko