Wywiad prof. Słomskiego w Superwizjerze, 24.03.2018

mar
28
W dniu 24 marca 2018 r. prof. Ryszard Słomski udzielił wywiadu dla telewizji TVN24. W programie Superwizjer przedstawiono sprawę mordercy Tadeusza Grzesika, który według sądów i prokuratury był bezlitosnym mordercą i przez kilkanaście lat swojej działalności pobawił życia co najmniej 18 osób. Podejrzenia oficerów CBŚ i policji kryminalnej sięgają 40 zabójstw. Prof. Słomski ustosunkował się do możliwości wykonania badań DNA na początku lat 90-tych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN i przedstawił przykładowe wyniki z tamtych lat. Informacje zostały także przekazane w Faktach w TVN w dniu 25 marca. Program był wielokrotnie powtarzany w TVN, TVN24 i telewizji Polonia o czym zostaliśmy powiadomieni przez tłumacza podczas wizyty w Omanie w dniach 16-17.04.2018 r.
 
Dodał: admin czytaj więcej

Medal Alumno Bene Merenti dla prof. Andrzeja Legockiego, 21.03.2018

mar
22

W dniu 21 marca 2018 r. prof. Andrzej B. Legocki otrzymał z rąk JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego medal Alumno Bene Merenti. Medal przyznawany jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy nie byli pracownikami UAM. Laudację odczytał Dziekan Wydziału Chemii UAM prof. dr hab. Henryk Koroniak.
Uroczystość miała miejsce w Gabinecie Rektora UAM, uczestniczyło w niej 40 osób: władze UAM, władze naszej Uczelni, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, przedstawiciele Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz grono przyjaciół i rodzina. Prof. Andrzej Legocki przez wiele lat pracował w naszej Katedrze i wprowadzał nowoczesne badania kwasów nukleinowych i procesu translacji. Senat Akademii Rolniczej i Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nadał prof. Legockiemu w 2002 tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni.

Dodał: admin czytaj więcej

Transplantacja mikrobiomu - wykład prof. Michaela Sadowsky'ego, 15.03.2018

mar
19

 W dniu 15 marca 2018 r. w Kolegium Rungego odbył się wykład prof. Michaela Sadowsky'ego z poświęcony zagadnieniu mikrobiomu. Wykład Microbiota Transplantation Therapy to Cure a Variety of Human Diseases: Where Microbiology meets Biological Chemistry cieszył się dużym zainteresowaniem. Kolegium Rungego wypełniło się słuchaczami nie tylko z naszej Uczelni lecz również z wielu współpracujących placówek. Prowadzący spotkanie, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów od wielu lat współpracuje z prof. Sadowsky'm w zakresie bakterii symbiotycznych. Prof. Sadowsky jest dyrektorem BioTechnology Institute and Distinguished McKnight University Uniwersytetu Minnesota (University of Minnesota St. Paul, MN, USA). Prof. Sadowsky przebywał w Katedrze w dniach 14-15.03.2018 r.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj Katedra Biochemii i Biotechnologii RSS

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko