Informacje

Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest placówką specjalizującą się w problematyce biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej i nanobiotechnologii. Katedra prowadzi badania podstawowe, jednak wyniki badań w coraz większym stopniu znajdują zastosowanie praktyczne.
 
W Katedrze realizowane są prace badawcze z zakresu trzech dyscyplin naukowych: biotechnologii, nauk biologicznych oraz rolnictwa i ogrodnictwa.
 
W Katedrze zatrudnionych jest 4 profesorów tytularnych,  6 profesorów UPP, 11 adiunktów, 4 asystentów, 3 pracowników naukowo-technicznych oraz 7 doktorantów. Badania realizowane są w oparciu o cztery Zespoły Badawcze: Zespół Biologii Molekularnej (pod kierunkiem prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka), Zespół Biochemii (pod kierunkiem dr Joanny Perły-Kajan), Zespół Diagnostyki Molekularnej (pod kierunkiem dr hab. Anny Woźniak) oraz Zespół Biologii Eksperymentalnej (pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Małgorzaty Pietrowskiej-Borek). W realizacji prac badawczych Katedry aktywnie uczestniczą doktoranci oraz studenci wykonujący prace dyplomowe.

Główna problematyka badawcza Katedry obejmuje:

 • mechanizmy transkrypcji,
 • poznanie struktury i ekspresji genów,
 • badania molekularne genów roślinnych i bakterii uczestniczących w symbiotycznym wiązaniu azotu,
 • badania struktury i funkcjonowania roślinnych transporterów ABC,
 • badania enzymów uczestniczących w metabolizmie nukleozydów, nukleotydów i homocysteiny,
 • charakterystykę wirusów i polimorficznych fragmentów DNA u roślin i zwierząt,
 • oraz przygotowanie konstrukcji genowych do ekspresji w układach prokariotycznych i eukariotycznych.

Pracownicy Katedry zaangażowani są również w realizację prac związanych z Projektami Innowacyjnej Gospodarki, projektami badań stosowanych oraz projektami sektorowymi. 

Katedra ma szerokie możliwości współpracy przy realizacji badań podstawowych i stosowanych, obejmujące m.in.:

 • sekwencjonowanie DNA,
 • oznaczanie markerów genetycznych roślin, zwierząt i człowieka,
 • określanie pokrewieństwa roślin, zwierząt,
 • molekularną identyfikację mikroorganizmów,
 • ocena genetycznie modyfikowanej żywności,
 • przygotowywanie konstrukcji genowych,
 • syntezę rekombinowanych białek,
 • autoradiografię i fluorymetrię

 

W strukturze Katedry Biochemii i Biotechnologii działa Zakład Inżynierii Genetycznej (ZIG) w którym może być prowadzone zamknięte użycie GMM (genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów) oraz GMO (genetycznie zmodyfikowanych organizmów).

Zezwolenie na prowadzenie ZIG w strukturze Katedry Biochemii i Biotechnologii wydał Minister Środowiska. Zezwolenie dotyczy prowadzenia następujących zakładów będących w rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej:

nr 04-57/2016 (zamknięte użycie GMM zaliczonych do II kategorii zagrożenia):
Kierujący Zakładem: prof. dr hab. Daniel Lipiński
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo: prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc

nr 04-46/2017 (zamknięte użycie GMO zaliczonych do I kategorii zagrożenia):
Kierujący Zakładem: prof. UPP dr hab. Marlena Szalata
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo: prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland