Analiza DNA - praktyka

Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową
„Analiza DNA - praktyka”
Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 9-10.10.2014 r.
w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu badań analizę DNA. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji uzyskują certyfikat i 10 punktów edukacyjnych.