Analiza DNA - praktyka

Analiza DNA - Praktyka

Poznań, 90-10.10.2014 r.

 

W dniach 9-10.10.2014 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa „Analiza DNA - praktyka” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polską Fundację na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN. W Konferencji, która odbyła się w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, wzięło udział 150 uczestników ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia, Sosnowca, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Giecza oraz Poznania i okolic.

Konferencja skierowana była do osób zajmujących się analizą DNA ukierunkowaną na cele praktyczne. Obecnie bardzo wiele badań wykonywanych dla potrzeb medycznych włączyło do swojego zakresu badań analizę DNA. Powszechna dostępność do badań molekularnych nie jest jednak jednoznaczna z pełnym zrozumieniem poszczególnych etapów pracy, szczególnie w aspekcie prac prowadzonych w różnych dziedzinach. Uczestnicy Konferencji uzyskali certyfikat i 10 punktów edukacyjnych przyznanych przez Krajowa Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Słomski, przy współpracy z prof. dr hab. Jerzym Naskalskim, prof. dr hab. Agnieszką Seremak-Mrozikiewicz oraz prof. dr hab. Anną Latos-Bieleńską.

Podczas Konferencji przedstawiono wymogi prawne dotyczące medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania immunologiczne i genetyczne, prawne i jakościowe aspekty badań molekularnych opartych na analizie DNA, projektowanie, optymalizację i walidację metod badawczych opartych na PCR w czasie rzeczywistym, analizy molekularne DNA w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, badania DNA w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, profilowanie farmakogenetyczne w medycynie spersonalizowanej, znaczenie badań polimorfizmów genetycznych u ciężarnych, zastosowanie FISH w hematoonkologii, badania DNA w chorobach neuromięśniowych, zastosowanie metod analizy DNA w immunologii klinicznej, badania DNA u bliźniąt, badania DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce, badania genetyczne w sporcie, archeologię molekularną oraz badania DNA w biotechnologii.

Wszystkie wykłady zostały zamieszczone w książce „Analiza DNA – Praktyka”, która ukazała się w przeddzień konferencji, a którą Uczestnicy otrzymali w materiałach konferencyjnych. Wydruk książki został dofinansowany przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Opisane w książce przykłady badań powstały we współpracy z następującymi firmami, będącymi jednocześnie sponsorami konferencji: ABO, ANALITYK, BLIRT, Dział DNA-Gdańsk, Elkabe,  HVD, Kendrolab, Meranco, OpenExome oraz Sarstedt.

 

 

Więcej informacji o książce Analiza DNA – Praktyka na stronach organizatorów

 

Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (www.kml.org.pl)

Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (www.komgen.pan.pl)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (www.up.poznan.pl/kbib)

Polska Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN (www.polbiogen.pl)