Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 

 Informujemy, że Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Partnerem w Projekcie:

 

„Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”

POIG 01.01.02-00-074/09

 

którego Liderem jest Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywnośœci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Kontakt:

Biuro Partnera Projektu Zielona Chemia

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

slomski@up.poznan.pl

tel. (48) 61 8487202

 

Biuro Lidera Projektu Zielona Chemia

Prof. dr hab. Włodzimierz Grajek

ul. Wojska Polskiego 48

60-624 Poznań

tel. (48) 61 8487354

www.zielonachemia.org.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Dziaanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych