XI edycja Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”

XI edycja Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską”, 8 kwiecień 2015

W tegorocznym konkursie zgłoszono do oceny trzydzieści dziewięć rozpraw doktorskich. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody oraz pięć wyróżnień. Jednym z laureatów został dr Bartosz Grześkowiak, który uzyskał wyróżnienie za rozprawę doktorską pt.: „Opracowanie systemu wprowadzania transgenów z wykorzystaniem nanotechnik. Development of vector nanodelivery system for transgenesis” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego. Promotorem pomocniczym była dr Anna Woźniak, a rozprawa powstała w Centrum NanoBioMedycznym UAM, w Katedrze Biochemii i Biotechnologii oraz Institute of Experimental Oncology and Therapy Research, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 8 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

 

 

 

Załącznik: