ONKOKAN

Projekt realizowany jest w ramach Programu INNOMED z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Informujemy, że Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Liderem w Projekcie INNOMED:

 

„ Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych ”
Akronim: ONKOKAN

umowa nr INNOMED/I/11/NCBR/2014 

Kontakt

Kierownik Projektu ONKOKAN

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

slomski@up.poznan.pl

tel. +48 61 8487202

 

Biuro Lidera Projektu – obsługa Projektu ONKOKAN

Emilia Smolińska

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

emilasmo@up.poznan.pl

tel. +48 61 8466489

   

 Partnerzy

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ)

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP)

  Instytut Genetyki Człowieka PAN (IGC)

  PozLab sp. z o. o.

  Laboratorium Genetyki Molekularnej (LGM)

 

Zadania

Dla realizacji projektu zaplanowano dziewięć głównych zadań:

1) Opracowanie warunków agrotechnicznych i selekcji odmian konopi do produkcji preparatu na bazie kannabinoidów (IWNiRZ);

2) Wdrożenie techniki mikrorozmnażania konopi oraz charakterystyka molekularno-genetyczna konopi o niskiej zawartości THC w celu produkcji surowca do pozyskiwania kannabinoidów (IWNiRZ);

3) Opracowanie technologii izolacji i analizy składu chemicznego ekstraktów z konopi o włąściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwwymiotnych (IWNiRZ);

4) Ocena skuteczności i mechanizmów działania wyciągów z Cannabis sativa o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwwymiotnych w modelu in vivo (UMP);

5) Ocena wpływu wyciągów z Cannabis sativa na proliferację i rozwój wybranych i wyprowadzonych linii nowotworowych z zastosowaniem obserwacji w czasie rzeczywistym (UP);

6) Kontrola spójności jakościowej realizowanych zadań oraz opracowanie strategii wdrożenia i komercjalizacji wypracowanych w projekcie innowacyjnych technologii medycznych (LGM);

7) Ocena polimorfizmu i ekspresji genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów i odpowiedzi na ich podanie w populacji Polskiej (IGC);

8) Badania preformulacyjne pozyskiwanych wyciągów z Cannabis sativa i substancji pomocniczych niezbędnych do uzyskania mukoadhezyjnej postaci leku (PozLab);

9) Opracowanie formulacji preparatu mukoadhezyjnego w postaci tabletek wraz z badaniami stabilności i opracowaną procedurą powiększania skali (PozLab).