Profesor Ryszard Słomski delegatem Polski na posiedzenie ONZ w Genewie dotyczące Konwencji o Broni Biologicznej

Zjazd krajów sygnatariuszy Konwencji o Broni Biologicznej (Meeting of States Parties to the Biological Weapons Convention, BWC) odbył się w siedzibie ONZ w Genewie w dniach 14-18.12.2015 r. Było to ostatnie spotkanie tego typu, poprzedzone sierpniowym spotkaniem ekspertów (Meeting of Experts, 10-14.08.2015), przed zaplanowaną na 2016 r. Konferencją Przeglądową (Review Conference). Obradom przewodniczył ambasador Mazlan Muhammad z Malezji, asystowali mu Ambasador Węgier György Molnár i Ambasador Holandii Henk Cor van der Kwast. Program konferencji został zamieszczony na stronach http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/52F94DF16E2C376EC1257EDE0033C774?OpenDocument.
W sesji otwierającej swoje stanowisko przedstawili delegaci wielu krajów, a także delegaci Unii Europejskiej. Podkreślono, że na 2015 rok przypada 40-lecie ustanowienia BWC, która obejmuje obecnie 173 kraje członkowskie. Odniesiono się także do epidemii Eboli w Zachodniej Afryce. Drugiego dnia przedstawiono stanowiska organizacji typu NGO, ( Non Goverment Organization) w tym także Biosecurity Working Group of the InterAcademy Panel on International Issues, którą także reprezentował profesor Słomski. Teksty wystąpień zostały zamieszczone w zakładce NGO Statements na stronie internetowej http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/52f94df16e2c376ec1257ede0033c774?OpenDocument#_Section8. Dwustronicowe stanowisko IAP wskazało na pracę włożoną w ostatnich latach w organizację różnych działań, w tym tych, które miały miejsce w Polsce i były organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk.
Trzeci dzień obrad upłynął na dyskusji o Science and Technology z konkluzją o potrzebie włączenia tej części w kolejnych obradach. Z tym stanowiskiem należy się zgodzić, ponieważ z w ostatnim czasie pojawiły się nowe technologie edytowania genów (CRISP-R). Wydarzeniem dodatkowym było zorganizowanie 7 towarzyszących sesji, dotyczących postępu w badaniach i nowych technologiach, które są bezpośrednio powiązane z BWC.
Czwarty dzień obrad obejmował głównie nieformalne konsultacje, przez które zamierzano osiągnąć konsensus co do organizacji Ósmej Konferencji Przeglądowej zaplanowanej na trzy tygodnie, 7-25 listopada 2016 roku.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła wystawa na temat użycia broni chemicznej na froncie wschodnim w trakcie Pierwszej Wojny Światowej przygotowana przez Polskę, razem z Rosją i Łotwą i przedstawiona przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Otwarciu wystawy w Genewie towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego „Buried memories” na temat Bolimowa i użycia broni chemicznej przez wojska pruskie w bitwie z Rosjanami. Film  na temat Bolimowa jest dostępny na stronie internetowej MSZ: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/poznaj_historie_bolimowa___polskiego_ypres.
Bardzo dokładne opisy wydarzeń z każdego dnia konferencji można znaleźć na stronie http://www.bwpp.org/ i http://www.cbw-events.org.uk/bwc-rep.html.
 
BWC Genewa delegaci
Członkowie delegacji polskiej - prof. Ryszard Słomski oraz starszy doradca wojskowy płk. Zbigniew Ciołek z Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
 
 
BWC Genewa grudzień 2015 wystawa polska
 
Prof. Słomski przed polską wystawą o uzyciu broni chemicznej  na terytorium polskim w czasie I wojny światowej
 
Genewa BWC grudzień 2015 - wystawa chińska
 
Prof. Słomski przed wystawą Chin dotyczącą użycia broni biologicznej podczas II wojny światowej przez wojska japońskie