Dni Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 1-2.12.2016

W dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP przy ul. Piątkowskiej 94E odbyły się uroczystości związane z Dniami Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizowanymi przez Uczelniana Rade Samorządu Doktorantów. Patronat honorowy objęli Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Partnerami Dni Doktoranta byli Veolia Energia Poznań S.A., Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łopuchówko oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Sponsorami Konferencji byli: Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Dziekan Wydziału Technologii Drewna, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Dziekan Wydziału Leśnego oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Patronat medialny objęli: TVP3 Poznań, Radio Merkury, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski oraz www.miastopoznaj.pl. Doktoranci prezentowali się w sesjach poświęconych Naukom o Ziemi I i II, Powietrzu, Wodzie i Człowieku w formie ustnej i w postaci posterów.

Spośród Doktorantów związanych z naszą Katedrą wykłady przedstawili w sesji Nauki o Ziemi: mgr inż. Tomasz Cłapa - Walka o przetrwanie: ekspresja genów systemu SOS oraz stresu oksydacyjnego przez Pseudomonas aeruginosa traktowanego nanokompozytami z dodatkiem srebra oraz mgr Tomasz Wróbel - Wpływ wybranych cytokinin na mikrorozmnażanie wybranych genotypów konopi – doświadczenie wstępne.

 

Z kolei mgr inż. Natalia Mazurkiewicz przedstawiła referat Analiza cytometryczna linii komórkowych wybranych zwierząt transgenicznych w części poświęconej Naukom o Człowieku, za który uzyskała wyróżnienie.

 

Dni Doktoranta UPP 2016 - Mazurkiewicz - wyróżnienie

W części posterowej I wyróżnienie uzyskała mgr inż. Małgorzata Marszałek za plakat Transgeneza sorgo i tytoniu na cele bioenergetyczne.

 

W części posterowej II wyróżnienie uzyskał mgr inż. Paweł Śledziński za plakat System endokannabinoidowy a nowotwory.

Dni Doktoranta UP w Poznaniu -Śledziński - wyróżnienie

Dni Doktoranta UP w Poznaniu 2016 - Śledziński - poster

Serdecznie gratulujemy Doktorantom osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.