I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, Poznań 22-23.04.2017

W dniach 22 i 23 kwietnia w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych. Organizatorem Sympozjum był Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Sekcją Medyczną mAb oraz Kołem Naukowym Studentów Biotechnologii OPERON. W ramach Konferencji zaplanowano sesje referatowe oraz sesję posterową, a w Sympozjum uczestniczyło 80 studentów i doktorantów z uczelni o kierunku przyrodniczym z 20 ośrodków naukowych w Polsce. Szczególnie cieszą nagrody uzyskane przez studentów i doktorantów związanych z naszą Katedrą. Pierwsze miejsce w części referatowej uzyskał magistrant Wojciech Kusztal za wykład pt. Analiza zmian w proteomie wątroby myszy wywołanych dietą wysokometioninową. Z kolei w sesji posterowej trzecie miejsce uzyskał mgr Paweł Śledziński za plakat dotyczący Przeciwnowotworowego potencjału ekstraktów z roślin Cannabis sativa. Wszystkich zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
 
 
 
Nagrodzony I miejscem referat wygłoszony przez naszego magistranta Wojciecha Kusztala
wykonującego pracę magisterską w naszej Katedrze pod opieką dr Joanny Perły-Kajan
 
 
Dyplom dla studenta Wojciecha Kusztala
 
 
Plakat mgr Pawła Śledzińskiego nagrodzony III miejscem