Obrona doktoratu w dyscyplinie biotechnologia mgr. Filipa Porzucka, 21.12.2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Porzucka. Uroczystość miała miejsce w Kolegium Rungego naszej Uczelni. Mgr Filip Porzucek przygotował rozprawę pt. Izolacja, oczyszczanie oraz charakterystyka terapeutycznego peptydu – lunazyny pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorem pomocniczym była dr Mariola Galbas z naszej Katedry a recenzentami prof. dr hab. Maciej Siewiński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Tomasz Jankowski z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności naszej Uczelni. W jednej z ostatnich obron w naukach rolniczych w dyscyplinie biotechnologia uczestniczyła Komisja w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, dr hab. Daniel Lipiński, prof. UPP – prodziekan ds. biotechnologii oraz przewodniczący Komisji, dr hab. Dorota Narożna, dr hab. Katarzyna Nuc, dr hab. Krzysztof Pudełko oraz dr hab. Marek Selwet. Doktorant wykazał się dużą wiedzą z zakresu proteomiki odpowiadając na liczne zapytania członków Komisji i gości. W obronie uczestniczyło blisko 50 osób. Komisja uznała, że rozprawa zasługuje na wyróżnienie. Po obronie odbyło się spotkanie okolicznościowe połączone ze spotkaniem wigilijnym.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
 
 
Mgr Filip Porzucek podczas pprezentacji tez
 
 
członkowie komisji
Doktorant wraz z Komisją Doktorską
 
Doktorant z promotorami
 
Filip Porzucek z promotorem pomocniczym dr Mariolą Galbas i promotorem prof. dr hab. Ryszardem Słomskim