Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wróbla, Poznań, 19.03.2019

W dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wróbla pod tytułem „Opracowanie techniki mikropropagacji konopi włóknistych Cannabis sativa L celem pozyskania roślin do izolacji kannabinoidów o potencjale farmaceutycznym”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Słomski, promotorem pomocniczym dr Mariola Dreger z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Recenzje przygotowali prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu oraz dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Daniel Lipiński. W skład Komisji wchodzili ponadto: dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka i dr hab. Marek Selwet z Katedry Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, dr hab. Jerzy Nawracała z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin, dr hab. Dorota Narożna, dr hab. Krzysztof Pudełko oraz dr hab. Katarzyna Nuc z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu. Przebieg obrony protokołowała dr Karolina Wielgus z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
Celem rozprawy było opracowanie efektywnego protokołu mikropropagacji konopi odmiany Epsilon 68 oraz uzyskanie linii klonów o podwyższonej zawartości CBD. Metoda umożliwiła uzyskanie dużej liczby eksplantatów o wysokim potencjale regeneracyjnym. Opracowana metoda mikrorozmnażania konopi oraz otrzymane
linie mogę posłużyć do hodowli nowej odmiany o wysokiej zawartości CBD. Rozprawę doktorską realizowano w ramach projektu Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych o akronimie ONKOKAN (INNOMED/I/11/NCBR/2014).
Obrona zakończyła się wnioskiem do Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii o nadanie mgr inż. Tomaszowi Wróblowi stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia. Serdecznie gratulujemy!
 
Tomasz Wróbel obrona
Mgr inż. Tomasz Wróbel przedstawia tezy rozprawy
 
Tomasz Wróbel z komisją
Wraz z członkami Komisji
 
Tomasz Wróbel wraz z promotorami i recenzentami
Tomasz Wróbel z promotorem, promotorem pomocniczym, oraz recenzentami. Od lewej dr Mariola Dreger, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, mgr Tomasz Wróbel, prof. dr hab. Ryszard Słomski oraz dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ