Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Śledzinskiego, Poznań, 19.03.2019

W dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Śledzińskiego pod tytułem „Zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w komórkach nowotworowych wybranych linii pod wpływem ekstraktów z Cannabis sativa”. Promotorem pracy była dr hab. Joanna Zeyland, a promotorem pomocniczym dr Agnieszka Nowak-Terpiłowska z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu. Recenzje przygotowali dr hab. n. med. Marzena Lewandowska z Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz dr hab. n. med. Jacek Karczewski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obronę prowadził Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Ryszard Słomski. W skład Komisji wchodzili ponadto: prof. dr hab. Idzi Siatkowski z Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych, dr hab. Jerzy Nawracała z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin, prof. dr hab. Daniel Lipiński, dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek, dr hab. Krzysztof Pudełko oraz dr hab. Łukasz Wolko z Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu. Przebieg postępowania protokołował ngr inż. Przemysław Olejnik z Katedry Biochemii i Biotechnologii.
Celem rozprawy doktorskiej była ocena wpływu bogatych w CBD ekstraktów z roślin Cannabis sativa na wybrane linie nowotworów człowieka. Podjęto także próbę weryfikacji hipotezy o pośredniczeniu reaktywnych form tlenu w przeciwnowotworowym działaniu CBD oraz ekstraktów z Cannabis bogatych w CBD. Wykazano, że kannabidiol oraz bogate w CBD ekstrakty z C. sativa obniżały zywotność komórek badanych linii nowotworowych. Pracę doktorską realizowano w ramach projektu Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Akronim: ONKOKAN (INNOMED/I/11/NCBR/2014).
Obrona zakończyła się wnioskiem do Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii o nadanie mgr. inż. Pawłowi Śledzińskiemu stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia oraz wyróżnienie rozprawy. Serdecznie gratulujemy!

Paweł Śledziński w czasie obrony

Mgr inż. Paweł Śledziński podczas publicznej obrony

 

Paweł Śledziński z członkami Komisji

Mgr inż. Paweł Śledziński wraz z członkami Komisji

 

Paweł Śledziński

Mgr inż. Paweł Śledziński z promotor, recenezentami i przewodniczącym Komisji. Od lewej dr hab. Marzena Lewandowska, mgr Paweł Śledziński, prof. Ryszard Słomski, dr hab. Jacek Karczewski oraz dr Agnieszka Nowak-Terpiłowska