Wagary z Przyrodą, 21.03.2019

W dniu 21 marca 2019 r. odbył się w Biocentrum naszej Uczelni Dzień Wagarowicza.

Dzień wagarowicza - nowa... świecka tradycja. Zamiast nad jezioro czy rzekę, warto spędzić ten dzień w gronie kolegów łącząc przyjemne z pożytecznym. Już po raz trzeci na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pierwszy dzień wiosny został uczczony bardzo przyrodniczo. Na Wagary z Przyrodą do Biocentrum przyjechało prawie 600 uczniów z kilkunastu szkół z województwa wielkopolskiego, informuje na swojej stronie Top Agrar. Uczniowie szkół średnich mieli także okazję zapoznać się etapami wykrywania białek metodą Western blot. Cała procedura polegała na: przygotowaniu próbek białka i jego oczyszczeniu, następnie poddaniu próbek elektroforezie w żelu poliakryloamidowym, a następnie przeniesieniu z żelu na membranę  nitrocelulozową a następnie dodaniu przeciwciał skierowanych przeciwko określonemu białku.  Dla wielu przyszłych adeptów nauki były to trudne zagadnienia, ale w bardzo przystępny sposób zostały przedstawione i omówione przez dr Jarosława Zimnego. W zajęciach "Szukamy igły w stogu siana, czyli poznajemy metodę Western blot" aktywnie uczestniczyli ponadto: dr inż. Ewa Bretes, mgr Małgorzata Kupc, dr Joanna Perła-Kaján, dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk, mgr inż. Olga Utyro oraz mgr Łukasz Witucki z Katedry Biochemii i Biotechnologii. 

Wagary z Przyrodą

Uroczyste otwarcie Wagarów z Przyrodą

 

Wagary z Przyrodą ćwiczenia

Dr Jarosław Zimny omawia metodę i jej zastosowania

 

W oczekiwaniu na wykonanie doświadczenia

 

wagary z przyrodą

W sali ćwiczeń Katedry Biochemii i Biotechnologii zrobiło się tłoczno