Nagrody Miasta Poznania za najlepsze prace doktorskie i magisterskie, 2019

 

W dniu 24 kwietnia 2019 r. po raz 15. Miasto Poznań przyznało nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace magisterskie i doktorskie, obronione na poznańskich uczelniach oraz w instytucjach naukowych. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe albumy i nagrody pieniężne. Uroczystość odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Główny cel konkursu to promocja osiągnięć naukowych poznańskich studentów oraz włączenie ich w działania na rzecz rozwoju miasta. Kapituła konkursu obejmująca urzędników, radnych miejskich i profesorów poznańskich uczelni wyższych, wzięła pod uwagę utylitarność prac. Ważne było też, czy poruszono w nich problematykę związaną ze stolicą Wielkopolski oraz czy opisane rozwiązania, można zrealizować w naszym mieście.
W ramach tegorocznej edycji wpłynęło 120 prac - w tym 73 prace magisterskie oraz 47 prace doktorskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 honorowych wyróżnień. W kategorii prac magisterskich wręczono 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień. Honorowe wyróżnienie otrzymała praca magisterska Bernadety Pietrzak, pt. „Przygotowanie konstrukcji genowej do celowego wyciszenia genu cyklofiliny z zastosowaniem metody CRISPR”, której promotorem była dr hab. inż. Katarzyna Nuc z Katedry Biochemii i Biotechnologii z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
Wyróżnienie Miasta Poznania - praca magisterska
Wyróżnienie pracy magisterskiej pani Bernadety Pietrzak
 
    
 
Wyróżnienie Miasta Poznania - praca magisterska
Laureatka wyróżnienia mgr Bernadeta Pietrzak z panią promor dr hab. Katarzyną Nuc i Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem
(fotogaleria Miasta Poznania)