Wykłady dr Tomasza Cłapy na University of Veterinary Medicine, Wiedeń, 24-28.06.2019

Dr Tomasz Cłapa przedstawił wykłady dotyczące analiz metagenomowych biofilmów pochodzących z naturalnych środowisk oraz oddziaływań cieczy jonowych z komórkami bakteryjnymi w Unit of Food Microbiology, Department for Farm Animals and Veterinary Public Health na University of Veterinary Medicine w Wiedniu. Obecnie odbywa staż w Christian Doppler Laboratory for Monitoring of Microbial Contaminants na tym samym Uniwersytecie.