Zespół

Kierownik Katedry
Prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland
Kierownik Zespołu Diagnostyki Genetycznej

Tel.: +48 61 846 6050, pok. 3.03
Faks: +48 61 848 7211
ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań
e-mail joanna.zeyland@up.poznan.pl

 

Sekretariat/Biuro Projektów
e-mail kbib@up.poznan.pl
tel. 61 848 7202

Emilia Smolińska

tel. 61 848 7202
e-mail emilia.smolinska@up.poznan.pl

 


Profesorowie i profesorowie Uczelni

prof. dr hab. Michał Jasiński
tel. 61 848 6244, pok. 1.18, 1.19
e-mail jasinski@up.poznan.pl
e-mail jasinski@ibch.poznan.pl

Prof. dr hab. inż. Daniel Lipiński
tel. 61 848 7585, pok. 3.06
e-mail daniel.lipinski@up.poznan.pl

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak
Kierownik Zespołu Biologii Molekularnej
tel. 61 848 7209, pok. 1.14
e-mail cezary.madrzak@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Dorota Narożna
tel. 61 846 6047, 61 846 6174 laboratorium, pok. 1.15, 1.26
e-mail dorota.narozna@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. inż. Katarzyna Nuc
tel. 61 846 6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail katarzyna.nuc@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
tel. 61 848 7201, pok. 2.09
email malgorzata.pietrowska-borek@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Marlena Szalata
tel. 61 846 6350, 61 848 7205 laboratorium, 61 8487605 przekierowanie, pok. 3.09, 3.13
e-mail szalata@up.poznan.pl

Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko
tel. 61 846 6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail lukwolko@up.poznan.pl


Profesor wizytujący

Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski
tel. 61 848 7201, pok. 2.13
e-mail hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl
e-mail jakubows@njms.rutgers.edu


Profesorowie emerytowani

Prof. dr hab. Andrzej Guranowski
tel. 61 848 7201, pok. 2.09
e-mail guranow@up.poznan.pl

Prof. dr hab. Ryszard Słomski
tel. 61 846 6350, pok. 3.07
e-mail slomski@up.poznan.pl


Adiunkci

Dr hab. inż. Krzysztof Pudełko
tel. 61 846 6047, 61 846 6174 laboratorium, pok. 1.15, 1.27
e-mail krzysztof.pudelko@up.poznan.pl

Dr hab. inż. Anna Woźniak
tel. 61 848 7584, pok. 3.06
e-mail anna.wozniak@up.poznan.pl

Dr inż. Tomasz Cłapa
tel. 61 848 6244, pok. 1.19
e-mail tomasz.clapa@up.poznan.pl

Dr inż. Magdalena Hryhorowicz
tel. 61 846 6048, 61 846 6248 laboratorium, pok. 3.09, 3.15
e-mail magdalena.hryhorowicz@up.poznan.pl

Dr inż. Karolina Jarzyniak
tel. 61 848 7210, 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.18
e-mail kjar@up.poznan.pl

Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska
tel. 61 848 7584, 61 848 7669 laboratorium, pok. 3.06
e-mail agnieszka.terpilowska@up.poznan.pl

Dr Joanna Perła-Kaján
tel. 61 848 7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail kajan@up.poznan.pl

 


Asystenci

mgr Jędrzej Dobrogojski
tel. 61 848 7204, pok. 2.28
e-mail jedrzej.dobrogojski@up.poznan.pl

mgr inż. Małgorzata Marszałek
tel. 61 846 6048, 61 846 6248 laboratorium, pok. 3.09, 3.15.
e-mail malgorzata.marszalek@up.poznan.pl

mgr inż. Przemysław Olejnik
tel. 61 848 6249, pok. 3.16
e-mail przemyslaw.olejnik@up.poznan.pl


Pracownicy niebędący nauczycielami

Dr Ewa Bretes
tel. 61 848 7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail ebretes@up.poznan.pl

Dr hab. Barbara Gawrońska
tel. 61 848 7202, 61 846 6248 laboratorium, pok. 3.02, 3.15
e-mail barb.gawronska@gmail.com

Mgr inż. Joanna Króliczak
tel. 61 848 7210, 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.16, 1.27
e-mail joanna.kroliczak@up.poznan.pl

Mgr inż. Hanna Łagowska
tel. 61 848 7202, pok. 3.02
e-mail kbib@up.poznan.pl

Emilia Smolińska
tel. 61 846 6489, pok. 3.09
e-mail emilasmo@up.poznan.pl

Dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk
tel. 61 848 7207, 61 848 7607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail suszynsk@up.poznan.pl

Mgr inż. Anna Wojdyła-Mamoń
tel. 61 848 7204, pok. 2.13, 2.27
e-mail anna.wojdyla@up.poznan.pl


Doktoranci

Mgr Jędrzej Dobrogojski
tel. , pok.
e-mail

Mgr inż. Jakub Michalski
tel. , pok.
e-mail

Mgr inż. Damian Nikodem
tel. , pok.
e-mail

Mgr inż. Przemysław Olejnik
tel. 61 8486249, pok. 3.16
e-mail przemyslaw.olejnik.92@gmail.com

Mgr Łukasz Witucki
tel. 61 8487207, 61 8487607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail lukwitucki@gmail.com

Mgr Olga Włoczkowska
tel. 61 8487207, 61 8487607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail olga.wloczkowska@up.poznan.pl


 

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko