Zespół

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Tel.: +48 61-848-7202
Faks: +48 61-848-7211
ul. Dojazd 11 60-632 Poznań
e-mail slomski@up.poznan.pl

 

Sekretariat

Dr hab. Barbara Gawrońska / Mgr inż. Hanna Łagowska

Pokój 3.02.
Tel.: +48 61-848-7202
Fax: +48 61-848-7211
e-mail kbib@up.poznan.pl

 

Biuro Projektów:

Izabela Antczak / Emilia Smolińska

Pokój 3.09
Tel. +48 61-846-6489
Fax +48 61-848-7211

e-mail kbib-projekty@up.poznan.pl

e-mail izabela.antczak@up.poznan.pl

e-mail emilasmo@up.poznan.pl

 

 


Profesorowie

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak
tel. 61-848-7209, pok. 1.14
e-mail madrzak@up.poznan.pl

 

Prof. dr hab. Ryszard Słomski
tel. 61-848-7202, 61-846-6050,
tel./faks 61-848-7211, pok. 3.03, 3.07
e-mail slomski@up.poznan.pl
www
http://www1.up.poznan.pl/kbib/slomski

 

Prof. dr hab. inż. Daniel Lipiński
tel. 61-848-7585, pok. 3.06
e-mail daniel.lipinski@mail.up.poznan.pl

 

Prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland
tel. 61-848-7584, pok. 3.06
e-mail joanna.zeyland@mail.up.poznan.pl

 

Prof. UPP dr hab. Dorota Narożna
tel. 61-846-6047, pok. 1.15, 1.26
e-mail dorota.narozna@mail.up.poznan.pl

 


Profesor wizytujący

Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski
tel. 61-848-7201, pok. 2.13
e-mail hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl
e-mail jakubows@njms.rutgers.edu

 

 

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Guranowski
tel. 61-848-7201, pok. 2.09
e-mail guranow@up.poznan.pl

 


Adiunkci

Dr hab. Michał Jasiński
tel. 61-846-6047, pok. 1.18, 1.19
e-mail jasinski@up.poznan.pl
e-mail jasinski@ibch.poznan.pl

 

Dr hab. inż. Katarzyna Nuc
tel. 61-846-6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail ktnuc@up.poznan.pl

 

Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
tel. 61-848-7204, pok. 2.10
email malgorzata.pietrowska-borek@up.poznan.pl

 

Dr hab. inż. Krzysztof Pudełko
tel. 61-846-6047, pok. 1.15, 1.27
e-mail kpudelko@up.poznan.pl

 

Dr hab. Marlena Szalata
tel. 61-846-6048, 61-848-7205, pok. 3.09, 3.13
e-mail szalata@up.poznan.pl

 

Dr hab. Łukasz Wolko
tel. 61-846-6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail lukwolko@up.poznan.pl

 

Dr inż. Magdalena Hryhorowicz
tel. 61-848-6048, pok. 3.09
e-mail magdalena.hryhorowicz@up.poznan.pl

 

Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska
tel. 61-848-7584, pok. 3.06
e-mail agnieszka.terpilowska@up.poznan.pl

 

Dr Joanna Perła-Kaján
tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail kajan@up.poznan.pl

 

Dr Joanna Suszyńska-Zajczyk
tel. 61-848-7207, pok. 1.24, 1.25
e-mail suszynsk@up.poznan.pl

 

Dr Jarosław Zimny
tel. 61-848-7204, pok. 2.10
e-mail zimny@up.poznan.pl

 


Asystenci

Dr inż. Tomasz Cłapa
tel. 61-846-6244, pok. 1.19
e-mail tomasz.clapa@up.poznan.pl

 

Dr inż. Karolina Jarzyniak
tel. 61-848-7210, pok. 1.18
e-mail kjar@up.poznan.pl

 


Specjaliści i referenci naukowo-techniczni

Dr hab. Barbara Gawrońska
tel. 61-846-6048, pok. 3.09, 3.15
e-mail barb.gawronska@gmail.com

 

Mgr inż. Joanna Króliczak
tel. 61-848-7210, pok. 1.16, 1.27
e-mail jkrol@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Hanna Łagowska
tel. 61-848-7202, pok. 3.02
e-mail kbib@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Małgorzata Marszałek
tel. 61-848-6248, pok. 3.09
e-mail malgorzata.marszalek@up.poznan.pl

 

Emilia Smolińska
tel. 61-846-6489, pok. 3.09
e-mail emilasmo@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Anna Wojdyła-Mamoń
tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail awojdyla@up.poznan.pl

 


Doktoranci

 

Mgr Jędrzej Dobrogojski
tel. , pok.
e-mail

 

Mgr Małgorzata Kupc
tel. 61-848-7208, pok. 2.27
e-mail gosia.kupc@gmail.com

 

Mgr inż. Natalia Ryczek
tel. 61-848-7669, pok. 3.17
e-mail natalia.mazurkiewicz@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Jakub Michalski
tel. , pok.
e-mail

 

Mgr inż. Damian Nikodem
tel. , pok.
e-mail

 

Mgr inż. Przemysław Olejnik
tel. 61-846-6049, pok. 3.16
e-mail przemyslaw.olejnik.92@gmail.com

 

Mgr Paweł Skrzydlewski
tel. 61-848-7208, pok. 2.27
e-mail p.skrzydlewski.93@wp.pl

 

Mgr inż. Olga Utyro
tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail olga.utyro@gmail.com

 

Mgr Łukasz Witucki
tel. 61-848-7207, pok. 1.24, 1.25
e-mail lukwitucki@gmail.com

 

Mgr Olga Włoczkowska
e-mail olga.wloczkowska@up.poznan.pl

 

Mgr inż. Jacek Wróblewski
tel. 61-848-7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail jacek.wroblewski.jr@gmail.com

 


Współpracownicy

 

Dr inż. Bartosz Grześkowiak
Centrum NanoBioMedyczne UAM
e-mail grzeskowiak.bartosz@gmail.com

 

Dr inż. Szymon Hryhorowicz
Instytut Genetyki Człowieka PAN
e-mail szymon.hryhorowicz@gmail.com

 

Dr inż. Marzena Skrzypczak-Zielińska
Instytut Genetyki Człowieka PAN
e-mail mskrzypczakzielinska@gmail.com

 

Dr Karolina Wielgus
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
e-mail wielgusk@gmail.com

 

Dr hab. Anna Woźniak
Centrum NanoBioMedyczne UAM
e-mail wozniak_ania@interia.pl

 

Dr inż. Tomasz Wróbel
e-mail tomasz.waldemar.wrobel@gmail.com

 

Dr inż. Oliwia Zakerska-Banaszak
Instytut Genetyki Człowieka PAN
e-mail o.zakerska.banaszak@gmail.com

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko