Dzień Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 22.11.2019

W Dniu Patrona naszej Uczelni, w piątek 22 listopada 2019 r. miała miejsce uroczysta promocja doktorska oraz wręczenie dyplomu doktora habilitowanego. Wśród 53 osób, które uzyskały stopień doktora habilitowanego znalazła się dr hab. Marlena Szalata. Kolejne osoby uzyskały stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia, byli to doktoranci prof. Ryszarda Słomskiego, dr Filip Porzucek, którego promotorem pomocniczym była dr Mariola Galbas oraz dr Tomasz Wróbel, którego promotorem pomocniczym była dr Mariola Dreger z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Z kolei dr Paweł Śledziński odbierał dyplom z promotor prof. UPP dr hab. Joanną Zeyland i dr Agnieszką Nowak-Terpiłowską jako promotorem pomocniczym. Wśród promowanych doktorów, których rozprawy powstały w oparciu o koordynowany przez prof. Słomskiego projekt sektorowy ONKOKAN, poza dr. Pawłem Śledzińskim i dr. Tomaszem Wróblem znalazła się również dr Joanna Poniatowska, która przygotowała pracę pod opieką dr hab. Katarzyny Panasiewicz z Katedry Agronomii i dr Karoliny Wielgus z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jako promotora pomocniczego. Dyplomy wręczał prof. dr hab. Jan Pikul Rektor UPP wraz z prof. dr. hab. Romanem Gornowiczem, Prorektorem ds. Kadr i Rozwoju Uczelni oraz prof. dr hab. Anną Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia państwowe i medale okolicznościowe.
 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
 
 
 
 
Dr hab. Marlena Szalata przyjmuje gratulacje od Dziekan prof. dr hab. Anny Kryszak
 
   
 
Dr Filip Porzucek odbiera dyplom doktorski z rąk JM Rektora prof. dr hab. Jana Pikula, a następnie przyjmuje gratulacje od promotora prof. Ryszarda Słomskiego
 
 
W związku z niemożnością pojawienia się na promocji doktorskiej dr Tomasza Wróbla, dyplom odebrała dr Mariola Dreger - promotor pomocniczy, w obecności promotora, prof. Ryszarda Słomskiego
 
 
Dr Paweł Śledziński przyjmuje dyplom i gratulacje z rąk JM Rektora prof. dr hab. Jana Pikula oraz dr Agnieszki Nowak-Terpiłowskiej, promotora pomocniczego. Promotorem była prof. UPP, dr hab. Joanna Zeyland
 
 
Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej prof. dr hab. Ryszard Słomski wraz z doktorantem dr Filipem Porzuckiem, dr hab. Marlena Szalata, dr Paweł Śledziński, dr Karolina Wielgus, dr Mariola Dreger oraz dr hab. Katarzyna Panasiewicz