II Ogólnopolska Konferencja Biotechnologia niejedno ma imię, Poznań, 23-24.11.2019

W dniach 23-24 listopada 2019 r., w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne. Celem konferencji było zatem przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce.
Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas konferencji świętowano również 20-lecie KNSB OPERON. Z tej okazji przed budynkiem Biocentrum posadzono klon, który nazwano „Klonem Operon”.
Patronat nad konferencją objął Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul.
Obrady konferencji otworzyli: prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Anna Kryszak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzej Legocki. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe zastosowania genetycznie modyfikowanych wirusów” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W czterech blokach tematycznych: Bioinformatyka, Biopaliwa, Biofarmaceutyki oraz Biologia molekularna i genetyka swoje doniesienia naukowe przedstawili studenci biotechnologii i kierunków pokrewnych oraz doktoranci z krajowych jednostek naukowych. Podczas sesji Biologia molekularna i genetyka wykład pt. “Choroby dziedziczne psa i ich terapia genowa” wygłosił prof. dr hab. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach sesji Bioinformatyka dr Andrzej Zieleziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład zatytułowany “Porównanie sekwencji biologicznych metodami alignment-free”. Sesje naukowe dotyczące biotechnologicznego wykorzystania biofarmaceutyków i biopaliw rozpoczęły wystąpienia prof. IGR dr hab. Tomasza Pniewskiego oraz dr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. W każdym z wymienionych bloków tematycznych Komitet Naukowy konferencji wyłonił najlepszą prezentację ustną i najlepszy e-poster. Nagrody, w formie cennych opracowań naukowych, ufundował Oddział Poznański PTBioch oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski. Były one wręczane na zakończenie każdego dnia obrad.
 
 
Nagrody
W ramach bloku tematycznego Biologia molekularna i genetyka:
 
Adam Szymajda (Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii) za prezentację ustną pt. „Mikroorganizmy w kadrze – analiza metagenomiczna xx-wiecznych fotografii”,
 
Ewa Sybilska (Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach) za plakat zatytułowany „Analiza fenotypowa mutanta w genie hac2 (histone acetyltransferase 2) jako narzędzie do poznania elementów skomplikowanej sieci sygnałowej odpowiedzi na stres suszy u Arabidopsis thaliana”,
 
W ramach bloku tematycznego Bioinformatyka:
 
Szymon Stefaniak (Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Transkryptomiczne podejście w badaniach regulatorowej roli asparaginy w przebiegu autofagii w komórkach osi zarodkowych łubinu (Lupinus spp)”,
 
W ramach bloku tematycznego Biofarmaceutyki:
 
Patryk Nowicki (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Hemocyty owadów jako model do oceny biozgodności cząsteczek aktywnych i neutralnych biologicznie”,
 
Angelika Strach (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za plakat zatytułowany „Wiązanie związków z grupy flawonoidów z albuminą ludzką oraz ich wpływ na liposomy uformowane z fosfatydylocholiny”,
 
W ramach bloku tematycznego Biopaliwa:
 
Maria Gorczyca i Jan Kaźmierczak (Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) za prezentację ustną pt. „Warunki indukujące przemianę morfologiczną komórek drożdży Yarrowia lipolytica”,
 
Jakub Lang (Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) za plakat zatytułowany „Wpływ kwasu traumatynowego na wzrost okrzemek Phaeodactylum tricornutum”.
 
Serdecznie gratulujemy!