Nowe władze Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

Kilka tygodni temu serwis UPP poinformował o wyborze naszych pracowników na członków Komitetów Naukowych PAN. Miło nam zakomunikować, że dr hab. Marlena Szalata z naszej Katedry została wybrana na sekretarza naukowego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Przewodniczenie objął prof. dr hab. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN, wiceprzewodniczącym został prof. dr hab. Jerzy Bal z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
W skład prezydium weszli prof. dr hab. Ryszard Słomski, wieloletni kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii i wicedyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN oraz prof. dr hab. Andrzej Pławski z Instytutu Genetyki Człowieka PAN.
Prof. Słomski pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu przez ostanie trzy kadencje. Władze Polskiej Akademii Nauk wręczyły prof. Słomskiemu podziękowania za dotychczasową działalność i prof. Słomski został również powołany na Honorowego Przewodniczącego Komitetu.
W części drugiej posiedzenia, doszło do spotkania członków Komitetu z dr Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wyczerpująco poinformował zebranych o zakażeniach koronawirusem. Prof. Słomski przedstawił możliwości wykorzystania modyfikowanych nanofiltrów do ochrony przeciwwirusowej.