Prof. dr hab. Cezary Mądrzak i prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland członkami Zespołu ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w okresie zagrożenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19

W dniu 20 marca 2020 r. Rektor UPP pro. dr hab. Jan Pikul powołał Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w okresie zagrożenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 (zarządzenie nr 34). Z naszej Katedry w skład zespołu weszli prof. dr hab. Cezary Mądrzak i prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland. 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zarządzenie Rektora nr 34