Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Ryczek

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Ryczek pod tytułem „Modyfikacje genomu świni na potrzeby ksenotransplantacji z zastosowaniem konstrukcji genetycznych przygotowanych w technologii CRISPR/Cas9”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Ryszard Słomski, a promotorem pomocniczym dr inż. Magdalena Hryhorowicz. Recenzje przygotowała prof. IZ PIB dr hab. Jolanta Opiela z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego oraz prof. UAM dr hab. n. med. Anna Woźniak z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obrona zakończyła się wnioskiem do Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo o nadanie mgr. inż. Natalii Ryczek stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wyróżnienie rozprawy.


Natalio, serdecznie Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.