Uniwersytet w czasach pandemii

Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza odbędzie się 24 września br. zdalna konferencja naukowo-techniczna pt. „Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów badawczych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, a także rozpoczęcie dyskusji nad rozwijającymi się aktualnymi zagadnieniami naukowymi już podejmowanymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Ważne miejsce w trakcie konferencji będzie również miała analiza problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce, spowodowanymi rozwojem pandemii oraz dyskusja nad wprowadzaniem zdalnego nauczania oraz nowymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności w okresie zagrożenia SARS-CoV-2.

W przygotowanie tego interesująco zapowiadającego się wydarzenia mocno zaangażowali się pracownicy naszej Katedry. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest Prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland, przewodniczącą sekcji studenckiej dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek, a doktoranci Katedry Biochemii i Biotechnologii przygotowali wystąpienia. Referat wygłosi między innymi mgr inż. Przemysław Olejnik, który opowie o roli cyklofilin w infekcjach wywołanych przez koronawirusy, a wolontariusze - mgr Jędrzej Dobrogojski oraz mgr Łukasz Witucki podzielą się swoimi doświadczeniami nabytymi w trakcie diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.

Po więcej informacji dotyczących konferencji, jej programu i zasad uczestnictwa zapraszamy na specjalnie przygotowaną stronę internetową http://www1.up.poznan.pl/konferencja-sars2020/