13th International Conference on One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine 12-16.09.2021 Poznań

Szanowni Państwo,

kontynuując ponad ćwierćwieczną tradycję zapoczątkowaną na Zamku Dromoland w Irlandii, zapraszamy do ponownego spotkania i udziału w 13 edycji międzynarodowej konferencji pn.: 13th International Conference One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine. Przez lata konferencja przyciągała uczestników z Europy, obu Ameryk, Azji i Australazji.

Konferencja w Poznaniu będzie wydarzeniem historycznym, zorganizowanym po raz pierwszy w swojej długiej historii w formie hybrydowej, która będzie obejmowała możliwość uczestnictwa on-line oraz osobiście w zależności od nasilenia ograniczeń w podróżowaniu z powodu pandemii Covid-19.

Konferencja będzie stanowić międzynarodowe forum wymiany pomysłów i tworzenia sieci kontaktów między naukowcami, klinicystami i dietetykami, a także przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Spotkanie obejmie wykłady plenarne, wykłady specjalne, sesje plakatowe, dyskusje przy okrągłym stole oraz spotkania z ekspertami. Dzięki obecności najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ekspertów w tej dziedzinie, spotkanie będzie dla każdego inspiracją i intelektualną ucztą.

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją dla badaczy do zaprezentowania swoich odkryć, nawiązania nowej współpracy i znalezienia pracy w środowisku akademickim lub przemysłowym.

Oficjalna strona internetowa konferencji: www.homocysteine2021.org

Hieronim Jakubowski
Joanna Perła-Kaján

Konferencja poruszy między innymi następującą tematykę:

 1. Przyczyny i konsekwencje niedoborów w metabolizmie witamin z grupy B i homocysteiny.
 2. Polimorfizmy genetyczne wpływające na metabolizm jednostek jednowęglowych.

 3. Mechanizmy epigenetyczne w hiperhomocysteinemii i niedoborach witamin z grupy B.

 4. Wpływ mikrobiomu na metabolizm homocysteiny / jednostek jednowęglowych; rola dysbiozy w chorobach człowieka.

 5. Interakcje między homocysteiną, witaminami z grupy B i rozmnażaniem.

 6. Deregulacja metabolizmu homocysteiny / metabolizmu jednostek jednowęglowych i rozwój chorób neurologicznych.

 7. Funkcje choliny w metabolizmie jednostek jednowęglowych w zdrowiu i chorobie

 

Continuing the over a quarter of a century long tradition that started at the Dromoland Castle, Ireland, we would like to invite you to meet again and participate in the 13th of International Conference on One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine. Over the years, the conference attracted participants from Europe, The Americas, Asia, and Australasia.

The 13th conference in Poznań will be a historic event, organized for the first time in its long history in a hybrid format, which will include the on-line and in-person participation options depending on the severity of travel restrictions due to the COVID-19 pandemic.

The conference will provide an international forum for exchange of ideas and networking between basic scientists, clinicians, and nutritionists, as well as the pharmaceutical and food industries representatives. The meeting will include plenary lectures, invited talks, contributed talks, poster sessions, round table discussions, and meet the expert sessions. Thanks to the presence of the most prominent and recognizable experts in the field, the meeting will be an inspiration and intellectual feast for everyone.

Participation in the conference will provide an excellent opportunity for new researchers to present their findings, set up new collaborations, and find job opportunities in academia or industry. We look forward to meeting you in any convenient way, either in-person onsite in Poznan or remotely online in September 12-16, 2021.

Please visit www.homocysteine2021.org for more information.

Hieronim Jakubowski

Joanna Perła-Kaján

The conference will cover the following topics:

 1. The causes and consequences of deficiencies in the metabolism of B vitamins and homocysteine

 2. Genetic polymorphisms affecting one-carbon metabolism

 3. Epigenetic mechanisms in hyperhomocysteinemia and B vitamin deficiencies

 4. Effects of microbiome on homocysteine/one-carbon metabolism; the role of dysbiosis in human disease

 5. Interactions between homocysteine, B vitamins, and reproduction

 6. Dysregulation of homocysteine/one-carbon metabolism and the development of neurological diseases

 7. Functions of choline in one-carbon metabolism in health and disease