XXI Szkoła Letnia

XXI Szkoła Letnia

Postępy Biologii Molekularnej

Poznań, 25-31.07.2011

Siedmiodniowe szkolenie dla 20 osób z zakresu biologii molekularnej w krajowej jednostce naukowo badawczej należącej do I kategorii w ramach projektu POKL 4.1.2
„Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”

 

Organizator kursu

Prof. dr hab. Ryszard Słomski,

Instytut Genetyki Człowieka PAN,

ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań,

e-mail: slomski@up.poznan.pl

 

Uczestnicy szkolenia
Uczestnicy szkolenia w strojach laboratoryjnych
Czy udało się wyizolować własny DNA?
Podczas ćwiczeń
Ocena doświadczenia i wpis do karty wynikowej
Który profil jest mój?
Wręczanie dyplomów ukończenia kursu