Advances in technologies for detection of infectious diseases Geneva, 12-16.08.2013

Konferencja pt. Meeting of the State Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of the Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, Meeting of Experts odbyła się w Pałacu Narodów ONZ w Genewie w dniach 12-16 sierpnia 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli delegaci krajów członkowskich i sygnatariusze Konwencji o Zakazie Stosowania Broni Biologicznej (Biological Weapons Convention). Łącznie w konferencji uczestniczyło ponad 170 delegacji. W skład delegacji polskiej wchodzili Minister Cezary Lusiński, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Różycki, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Wojciech Gwiazda, przedstawicielka Ministerstwa Środowiska Joanna Rybak, płk. Janusz Kocik z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz prof. Ryszard Słomski, który pełnił funkcję delegata oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Posiedzeniu przewodniczyła Judit Körömi z Węgier, która doskonale wywiązała się z prowadzenia trudnych rozmów. Zgodnie z decyzją Siódmej Konferencji Przeglądowej na posiedzeniu ekspertów rozpatrywano trzy główne zagadnienia obejmujące współpracę i pomoc, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie współpracy i pomocy na podstawie artykułu X Konwencji; przegląd osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii związanych z Konwencją oraz wzmacnianie współpracy między krajami, a także jak zwiększyć uczestnictwo w środkach budowy zaufania (Confidence-building Measures, CBM).

W pierwszym dniu Konferencji prof. Słomski przedstawił stanowisko organizacji pozarządowej The Biosecurity Working Group of IAP: The Global Network of Science Academies. Natomiast w trzecim dniu przedstawił wykład Advances in Technologies for Detection of Infectious Diseases, który cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą oficjalne raporty, jak również liczba odsłon strony internetowej na której zamieszczona była prezentacja. Obrady były bardzo intensywne, rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły o godzinie 18.00. Udział w Konferencji umożliwił nawiązanie kontaktów zarówno z osobami zajmującymi się działaniami Konwencji jak również ekspertami z zakresu obrony przed działaniem broni biologicznej i toksyn.

Presentation prepared by Ryszard Slomski and Marlena Szalata for meeting of Experts Geneva 12-16 August 2013. Click on the image to get presentation.

 

W pierwszym dniu Konferencji prof. Ryszard Słomski przedstawił stanowisko organizacji pozarządowej The Biosecurity Working Group of IAP: The Global Network of Science Academies. Natomiast w trzecim dniu przedstawił wykład Advances in Technologies for Detection of Infectious Diseases

 

Prof. Ryszard Słomski na stanowisku oficjalnej delegacji rządowej w Pałacu Narodów ONZ w Genewie

 

Najwyższa fontanna w Europie, znajdująca się w Genewie, symbol miasta, wyrzuca wodę w górę na wysokość 140 metrów, z prędkością 200 km/h. W tle ośnieżone Alpy i Mont Blanc.