IX ZJAZD KOLEGIUM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W POLSCE GDAŃSK, 16-17.01.2009 WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. RYSZARDA SŁOMSKIEGO NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ

W dniach 16-17 stycznia br. odbył się w Gdańsku IX Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. W czasie Zjazdu prof. Słomski, członek założyciel Kolegium i członek Zarządu, wygłosił wykład inauguracyjny: Perspektywy diagnostyki molekularnej w świetle poznania genomu człowieka. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Drugim wielkim wydarzeniem dla Katedry okazało się odbywające się w cyklu dwuletnim rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Medycyny Laboratoryjnej. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni i wydziałów medycznych, dostępny jest także dla absolwentów innych kierunków studiów, jeśli temat pracy związany jest z medycyną laboratoryjną. Celem Konkursu jest promocja medycyny laboratoryjnej, rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej oraz oddziaływanie w kierunku unowocześniania i podnoszenia jakości kształcenia w zakresie medycyny laboratoryjnej. Regulamin Konkursu przewiduje wyróżnienia i nagrody pieniężne. Prace wyróżnione i nagrodzone są prezentowane na Zjazdach Kolegium. W tym roku do finału zakwalifikowano dwie rozprawy doktorskie oraz dziesięć prac magisterskich, wszystkim pracom przyznano wyróżnienia. Laureaci Konkursu uzyskali od prof. Słomskiego po egzemplarzu „Analiz DNA – Teorii i Praktyki”. W tej grupie znalazła się również nasza tegoroczna absolwentka mgr Kamila Klamecka za pracę „Optimization of miniature format real-time PCR (Optymalizacja real-time PCR w zminiaturyzowanym formacie”. Praca została wykonana w Niemczech, współpromotorem był prof. Słomski. Obecnie mgr Kamila Klamecka przygotowuje się do obrony drugiej pracy magisterskiej w zakresie nanotechnologii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: F:\WWW\kbib\in120121\klamecka01.jpg

Mgr Kamila Klamecka, nasza absolwentka, przy nagrodzonym plakacie

Kategoria: