Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Nowak Poznań, 1.03.2013 r.

W dniu 1 marca 2013 r. o godzinie 11.00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbyła się uroczysta obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Nowak. Rozprawa pt. „Modyfikacje genomu świni ekspresyjnymi konstrukcjami genowymi w celu uzyskania narządów opornych na ostre odrzucenie ksenoprzeszczepu” została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu i Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Zdzisław Smorąg z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak z naszej Katedry. Rozprawa doktorska została wykonana w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tagi: