Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Spychaj Poznań, 30 listopada 2012 r.

Anita Spychaj przygotowała rozprawę doktorską pt. „Określenie przydatności analiz genu oksydazy cytochromowej oraz genu i białka titiny do identyfikacji gatunkowej mięsa” pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Pospiecha z Instytutu Technologii Mięsa oraz prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Recenzentami byli prof. dr hab. Krystyna Palka z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak z naszej Katedry. Celem pracy było wykazanie czy wybrany gen podjednostki pierwszej oksydazy cytochromowej (COI) oraz gen titiny (TTN) i białko titiny mogą stanowić markery służące identyfikacji gatunkowej mięsa. Badaniami objęto gatunki zwierząt, których mięso jest najczęściej wykorzystywane do celów kulinarnych w Polsce tj. kurczaka, indyka, kaczki, gęsi, świni, i bydła. Część molekularna badań prowadzona była pod opieką pani dr Marleny Szalaty.

Tagi: