Inauguracja sali komputerowej w Biocentrum

Dnia 23 października 2012 odbyła się w Biocentrum inauguracja nowoczesnej sali komputerowej. Sala przeznaczona jest do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla studentów kierunku Biotechnologia z zakresu genomiki, proteomiki i metabolomiki. Studenci zapoznają się praktycznie z najnowocześniejszymi narzędziami niezbędnymi w pracy biotechnologa. Sala komputerowa stanowi cenne uzupełnienie umożliwiające pełne wdrożenie w wykorzystanie dostępnych baz danych.