Uroczyste otwarcie Centrum NanoBioMedycznego

W dniu 22 czerwca 2012 r. uroczyście otwarto Centrum NanoBioMedyczne przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości na Morasku wziął udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to interdyscyplinarna jednostka kształcąca doktorantów i magistrantów w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii, powołana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w partnerstwie z innymi uczelniami Poznania: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Centrum NanoBioMedyczne powstało z inicjatywy prof. Stefana Jurgi. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt i gwarantuje dostęp do światowej klasy infrastruktury badawczej. Projekt zrealizowany został dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską. Uroczystości powiązane były z drugim już Letnim Sympozjum poświęconym zastosowaniom nanomateriałów w biologii i medycynie.

Tagi: