Wizyta Sekretarza Miasta Sao Paulo w Katedrze Biochemii i Biotechnologii

W dniu 14 czerwca br. w Katedrze Biochemii Biotechnologii doszło do spotkania Sekretarza Miasta Sao Paulo ds. Stosunków Międzynarodowych Panem Alfredem Cotait Neto i Radcą ds. Stosunków Międzynarodowych Panem Luizem Francisco V. de Toledo z przedstawicielami Uczelni prof. prof. Ryszardem Słomskim i Włodzimierzem Grajkiem oraz Prodziekanem Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. Cezarym Mądrzakiem. Przyjazd Pana Sekretarza do Poznania i wizyta w Biocentrum związana jest z podpisaniem „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Miastem Sao Paulo”, które jest ukoronowaniem prowadzonej od kilku lat współpracy gospodarczej między regionami. Brazylia to nie tylko główny producent kawy i bawełny, lecz również kraj należący do czołówki światowej w zakresie biotechnologii i produkcji biopaliw. Goście z Sao Paulo wyrazili zainteresowanie projektem „Uzyskanie transgenicznych świń i wykorzystanie ich skóry i zastawek serca w medycynie”, za który zespół prof. Słomskiego otrzymał nagrodę „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski oraz zwiedzeniem Biocentrum, dlatego to wydarzenie dodano do oficjalnego programu wizyty.

Spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym było doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału badawczego Katedry Biochemii i Biotechnologii oraz Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Brazylijscy Goście byli żywo zainteresowani realizowanymi projektami badawczymi, szczególni tymi, które znajdują zastosowanie w praktyce. Przyjazd Gości wzbudził zainteresowanie również dlatego, że za względu na rangę wizyty przybyli w eskorcie dwóch radiowozó. Ponadto w tym dniu wypadał w Poznaniu mecz Euro 2012, który nasi Goście zamierzali oglądać na stadionie miejskim.

Przedstawienie potencjału badawczego w zakresie biotechnologii

Wizyta Sekretarza Miasta Sao Paulo w Katedrze Biochemii i Biotechnologii. Od lewej pani Grażyna Alves Świątkowska, tłumacz, pani Magdalena Kaseja-Astriab, kierownik Oddziału Przedsiębiorczości UMWW, prof. Ryszard Słomski, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii, pan Alfredo Cotait Neto, Sekretarz Miasta Sao Paulo, prof. Włodzimierz Grajek, kierownik Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, pan Luiz Francisco V. de Toledo, radca Sekretarza i prof. Cezary Mądrzak, prodziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

Zwiedzanie pracowni hodowli tkankowych

Pożegnanie gości i zaproszenia do dalszej współpracy

Tagi: