Uroczyste otwarcie Biocentrum

W dniu 24 kwietnia 2012 roku budynek Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego został oficjalnie otwarty. W uroczystości wzięli udział m. in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, wicewojewoda Przemysław Pacia, wiceprezydent Poznania Tomasz Kyser, ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, rektorzy poznańskich uniwersytetów; UAM - prof. Bronisław Marciniak, Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Marian Gorynia, prorektora Politechniki Poznańskiej prof. Karol Nadolny. W uroczystości wzięli udział również prof. Erwin Wąsowicz oraz prof. Stefan Jurga, którzy podczas sprawowania funkcji rektorskich zapoczątkowali projekt budowy Biocentrum. Uroczystość prowadził JM rektor UP prof. Grzegorz Skrzypczak.

Część dydaktyczna Biocentrum obejmuje dwie sale wykładowe, które w razie potrzeby można ze sobą połączyć. Pozostałe pomieszczenia przynależą do pięciu Katedr Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii – Katedry Biochemii i Biotechnologii, Katedry Genetyki i Hodowli Roślin, Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Katedry Agronomii. Nasza Katedra zajmuje trzy poziomy jednego z trzech skrzydeł budynku Biocentrum.

Główne wejście do budynku

Uroczyste otwarcie na sali wykładowej

Uroczyste przecięcie wstęgi

Zgromadzeni goście

Tagi: