Tajemnice DNA w Instytucie Ekspertyz Sądowych Kraków

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie dniach 24–25 listopada zorganizował III Seminarium Genetyków Sądowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz poglądów związanych ze stanem oraz kierunkami rozwoju genetyki sądowej. Podczas seminarium można było zapoznać się z najnowszymi trendami w analizie genetycznej cech fizycznych człowieka, stanem i funkcjonowaniem bazy danych profili DNA oraz metodami prezentacji wyników analizy chromosomu Y w sądzie. Poruszono również bieżące sprawy dotyczące środowiska genetyków sądowych, w tym specjalizacji z zakresu genetyki sądowej i akredytacji laboratoriów genetycznych. Wykład inaugurujący Seminarium pt. “Tajemnice DNA człowieka”, wygłosił prof. Ryszard Słomski z naszej Katedry. Wykład stanowił dobre wprowadzenie do kolejnych referatów i przybliżył uczestnikom obecny stan wiedzy i przyszłościowe kierunki badań.

Prof. Ryszard Słomski podczas inaugurującego wykładu

Tagi: 
Kategoria: 

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko