Działalność statutowa

Nr

Temat

508.181.01

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. 2018

508.181.00

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. 2017.

508.181.00

Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych. Od 2012 r.

81-2 

Geny roślinne i ich ekspresja. Do 2011 r

81-3 

Budowa  i  ekspresja genów roślinnych uczestniczących w symbiotycznym wiązaniu azotu. R. Słomski. C. Mądrzak. Do 2011 r.

81-5 

Metabolizm i rola dinukleozydooligofosforanów - wybrane zagadnienia. A. Guranowski. Do 2011 r.

81-8 

Zastosowanie analizy DNA w diagnostyce molekularnej. R. Słomski. Do 2011 r.

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko