"OD GENOMU TURA PO KSENOTRANSPLANTACJE"

 

Pod redakcją Zdzisława Smorąga, Ryszarda Słomskiego i Jacka A. Modlińskiego

 

Ośrodek Wydawnictw Naukowych w Poznaniu

 

ISBN 978-83-7314-138-4

 

SPIS TREŚCI

 

Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński
Słowo wstępne

7

JA. Modliński, P. Gręda, K. Papis, E. Stachowiak, S. Komorowski, Z. Smorąg, R. Słomski, A. Krzywiński, M.S. Ryba, A.M. Dzieduszycki, S. Lencka-Ostrowska, J. Karasiewicz
Międzygatunkowe klonowanie somatyczne ssaków

9-28

J. Karasiewicz, A. Piliszek, M. Sacharczuk, J.A. Modliński
Zarodkowo-somatyczne chimery ssaków.

29-37

M. Skrzyszowska, M. Samiec, J.A. Modliński
Aktywacja oocytów w klonowaniu somatycznym ssaków - poszukiwanie optymalnego wzorca.

39-51

R. Słomski, A.M. Dzieduszycki, D. Lipiński, M. Szalata, J. Zeyland, K. Wielgus, H. Frąckowiak, Z. Smorąg, M.S. Ryba
Analiza starożytnego DNA

53-62

J.A. Modliński, P. Gręda, S. Komorowski, S. Lencka-Ostrowska, M. Skrzyszowska, J. Karasiewicz
Zygoty jako biorcy jąder w klonowaniu somatycznym świni.

63-70

M. Samiec, M. Skrzyszowska.
Ocena zarodków klonalnych świni na podstawie biochemicznych i biofizycznych symptomów śmierci apoptotycznej komórek. 

71-75

J. Jura, D. Lipiński, R. Słomski, Z. Smorąg
Kierunki i metody w transgenezie zwierząt gospodarskich.

77-87

R. Słomski, W. Juzwa, J. Zeyland, E. Mały, D. Lipiński, M. Szalata, J. Jura, Z. Smorąg.
Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji.

89-101

D. Lipiński, J. Zeyland, M. Szalata, Z. Smorąg, R. Słomski
Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem transgenicznych zwierząt

103-108

I. Bednarek, G. Machnik, Z. Smorąg
Molekularne aspekty eliminacji patogenów a rozwój ksenotransplantologii

109-115

E. Mały, R. Słomski, D. Lipiński, J. Zeyland, M. Szalata, Z. Smorąg
Zastosowanie technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej w analizie zwierząt transgenicznych

117-126

M. Szalata, E. Mały, D. Lipiński, J. Zeyland, K. Wielgus, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski
Uzyskiwanie rekombinowanych białek w gruczole mlekowym transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików

127-132

J. Zeyland, D. Lipiński, M. Szalata, E. Mały, Z. Smorąg, R. Słomski
Ekspresyjne konstrukcje genowe regulujące układ dopełniacza świni na potrzeby ksenotransplantacji

133-138

M. Romek, B. Gajda, E. Krzysztofowicz, Z. Smorąg.
Lipidy w oocytach i zarodkach świni – analiza zawartości oraz implikacje biotechnologiczne

139-148

M. Bochenek, M. Trzcińska
Cytometryczna ocena apoptozy i uszkodzeń DNA plemników

149-154

M. Szalata, M. Szalata, R. Słomski
Zastosowanie nanomateriałów w medycynie i biologii

155-163

Z. Smorąg, B. Gajda, M. Bochenek, J. Wieczorek, J.A. Modliński, R. Słomski
Substytuty roślinne białka zwierzęcego w mediach wykorzystywanych w biotechnologii rozrodu – aspekty technologiczne i sanitarne

165-172

M. Sacharczuk, J. Karasiewicz, J.A. Modliński
Zastosowanie metody RAPD w badaniu chimeryzmu owiec.

173-176

J. Opiela, D. Lipiński, B. Ryńska, R. Słomski, L. Kątska-Książkiewicz
Ekspresja genów apoptotycznych rodziny Bcl-2 w oocytach i zarodkach wybranych ssaków

177-182