OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. EWY BRETES

W dniu 21 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w Sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Bretes. Rozprawa "Charakterystyka molekularna nukleozydazy 5'-metylotioadenozyny łubinu żółtego" została przygotowana pod kierunkiem prof. Andrzeja Guranowskiego z Zakładu Biochemii naszej Katedry. Recenzentami byli prof. dr hab. Marek Sikorski z Instytutu Chemii Bioorganicznej w Poznaniu oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak.

Mgr inż. Ewa Bretes podczas publicznej obrony

Tagi: 
Kategoria: