NAGRODY NAUKOWE I WYRÓŻNIENIA WYDZIAŁU V NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH PAN W 2010 R.

W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyło się w Warszawie uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody dla poznańskiego zespołu badawczego. Jedną z nagrodzonych osób był dr hab. Michał Jasiński, pracownik naszej Katedry. 25 października 2010 r. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN przyznał dyplom i nagrodę pieniężną za prace badawcze dotyczące „Badania nad identyfikacją flawonoidów i ich rolą w procesach obronnych roślin” dla dr hab. Piotra Kachlickiego, prof. IGR PAN, dr Doroty Muth, prof. dr hab. Macieja Stobieckigo, dr hab. Pawła Krajewskiego, prof. IGR PAN, dr. Michała Jasińskiego oraz dr. Łukasza Marczaka. Nagroda była rekomendowana przez Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN.

Tagi: 
Kategoria: