TRENDS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RELEVANT TO THE BIOLOGICAL AND TOXIN WEAPONS CONVENTION Beijing, 31.10-3.11.2010

W dniach 31 października do 3 listopada odbyła się w Pekinie w Chinach międzynarodowa konferencja poświęcona obronie przed bronią biologiczną. Trends in Science and Technology Relevant to the Biological and Toxin Weapons Convention zorganizowana została przez InterAcademy Panel on International Issues (IAP), the International Union of Microbiological Societies (IUMS), the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), the Chinese Academy of Sciences i the U.S. National Academy of Sciences. Na konferencji po wprowadzeniu do tematyki omawiano odkrycia w projektowaniu, tworzeniu i produkcji, rozpraszaniu i dostarczaniu, detekcji, identyfikacji i monitoringu oraz obronie i przeciwdziałaniu. Wykłady poświęcone były bioinformatyce, biologii systemów, pojawiającym się trendom w syntetycznej biologii, bioreaktorom i zwierzętom transgenicznym. Omawiano również transgeniczne rośliny i rekombinowane farmaceutyki, osiągnięcia w naukach związanych z układem nerwowym, aerozolom, nanoskładniki i ich dostarczanie, technologie postgenomowe czy kryminalistykę związaną ze śladami biologicznymi. W sesji poświęconej ochronie i zapobieganiu przedstawiono szczepionki, postęp w wirusologii i kontroli biologicznej, monitorowanie i diagnostykę molekularną infekcji oraz problemy związane z bezpieczeństwem rolnictwa. Ze strony polskiej w konferencji wzięli udział prof. Andrzej Górski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Ryszard Słomski z naszej Katedry, który na zaproszenie wygłosił wykład poświecony transgenezie zwierząt.

Miejsce obrad – Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Wykład prof. Słomskiego

Kategoria: