Archiwum

Tajemnice DNA w Instytucie Ekspertyz Sądowych Kraków

lis
25

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie dniach 24–25 listopada zorganizował III Seminarium Genetyków Sądowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz poglądów związanych ze stanem oraz kierunkami rozwoju genetyki sądowej. Podczas seminarium można było zapoznać się z najnowszymi trendami w analizie genetycznej cech fizycznych człowieka, stanem i funkcjonowaniem bazy danych profili DNA oraz metodami prezentacji wyników analizy chromosomu Y w sądzie. Poruszono również bieżące sprawy dotyczące środowiska genetyków sądowych, w tym specjalizacji z zakresu genetyki sądowej i akredytacji laboratoriów genetycznych. Wykład inaugurujący Seminarium pt. “Tajemnice DNA człowieka”, wygłosił prof. Ryszard Słomski z naszej Katedry. Wykład stanowił dobre wprowadzenie do kolejnych referatów i przybliżył uczestnikom obecny stan wiedzy i przyszłościowe kierunki badań.

Dodał: admin czytaj więcej

Kolokwium habilitacyjne dr Daniela Lipińskiego, Balice

lis
24

W dniu 24 listopada podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB w Balicach odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Daniela Lipińskiego z naszej Katedry. Na recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Daniela Lipińskiego pod tytułem „Modyfikacja genetyczna zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji” powołani zostali prof. dr hab. Andrzej Filistowicz - dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z prof. dr hab. Urszula Mazurek - kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. Marek Świtoński – kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt naszej Uczelni oraz prof. dr hab. Lech Zwierzchowski – kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Dr hab. Daniel Lipiński jest jedną z pierwszych osób, które uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego w oparciu o wyniki uzyskane podczas realizacji multidyscyplinarnych projektów ksenotransplantacyjnych koordynowanych przez prof. Zdzisława Smorąga z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach.

Gratulacje po udanym kolokwium habilitacyjnym

Habilitant z prof. Zdzisławem Smorągiem

Dodał: admin czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Antoniny Lorenz, Poznań

lis
07

W dniu 7 listopada 2011 r. o godzinie 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Antoniny Lorenz. Promotorem pracy pod tytułem „Poziom metylacji DNA regionów regulatorowych genów specyficznych mięśniowo” był prof. dr hab. Ryszard Słomski z naszej Katedry, a recenzentami prof. dr hab. Zdzisław Smorąg czł. koresp. PAN z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach oraz prof. nadzw. dr hab. Cezary Mądrzak z naszej Katedry. Pani mgr inż. Antonina Lorenz jest pierwszą Doktorantką, która uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia nadawany na naszej Uczelni.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj RSS - Archiwum

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko