Archiwum

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. ALEKSANDRA BROSZKIEWICZA

lis
24

W dniu 24 listopada 2009 r. o godzinie 9.30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Broszkiewicza. Promotorem pracy pod tytułem „Wpływ środowiska na poziom uszkodzeń DNA u bydła” był prof. dr hab. Ryszard Słomski z naszej Katedry, a Recenzentami prof. dr hab. Zdzisław Smorąg z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak. Obronę prowadził prof. dr hab. Zbigniew Broda z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin - Przewodniczący Komisji. Członkami Komisji byli ponadto: prof. dr hab. Marian Lipiński z Instytutu Inżynierii Rolniczej i prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin. Obrona rozprawy została przedstawiona w bardzo zwięzły i jasny sposób, mimo trudnego tematu i została przedstawiona do wyróżnienia przez Radę Wydziału Rolniczego stosowną nagrodą.

Mgr inż. Aleksander Broszkiewicz podczas przedstawiania tez rozprawy doktorskiej

Wspólne zdjęcie po oficjalnym zakończeniu obrony

Aleksander Broszkiewicz z recenzentami, prof. Cezarym Mądrzakiem z naszej Katedry i prof. Zdzisławem Smorągiem z IZ-PIB w Balicach

Dodał: admin czytaj więcej

NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010

paź
05

W dniu 5 października podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku prestiżową nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskał prof. Ryszard Słomski, kierownik naszej Katedry. Druga nagroda indywidualną I stopnia za publikację poświęconą chwastom uzyskał prof. Zenon Woźnica z Katedry Uprawy Roli i Roślin. Uzyskanie przez Uczelnię dwóch nagród Minister stanowi bardzo duże wyróżnienie.

Na całkowity dorobek naukowy prof. Ryszarda Słomskiego składają się 174 oryginalne prace twórcze (łączny IF 202,3), 105 artykułów naukowych, 11 książek i 274 wpisy do GenBank. W bazie PubMed zamieszczonych jest 89 prac. Profesor jest promotorem 16 prac doktorskich i 94 prac magisterskich (2 dalszych doktorantów ma otwarte przewody). Jest lub był kierownikiem lub wykonawcą 35 projektów badawczych, w tym projektów własnych (15), zamawianych (6), promotorskich (6), inicjatywy technologicznej (2), sieci naukowych (4), projektu kluczowego (1) i europejskiego (1).

Prof. Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych. Jako pierwszy wykonał w kraju badania DNA z zastosowaniem amplifikacji DNA metodą PCR (1987) oraz z zakresu odcisku genetycznego (1989). Zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią dla potrzeb medycznych i badaniami medyczno-sądowymi.

Dużym zainteresowaniem cieszą się wyniki z zakresu biotechnologii medycznej uzyskiwane w ramach współpracy z prof. Z. Smorągiem z Instytutu Zootechniki – PIB, nad klonowaniem królików i uzyskiwaniem transgenicznych zwierząt, w tym świń z wprowadzonym genem fukozylotransferazy dla potrzeb ksenotransplantacji. W ostatnim czasie bierze udział w przygotowaniu szałwii o właściwościach przeciwpróchniczych oraz kóz wytwarzających w mleku zmodyfikowaną albuminę człowieka. Prace powstają całkowicie w oparciu o krajowe laboratoria. Badania z zakresu biotechnologii doprowadziły do złożenia dziewięciu wniosków patentowych w kraju i dwóch w USA.

Od 1989 r. prof. Słomski organizuje podyplomowe Szkoły Letnie „Postępy Biologii Molekularnej”. W XX Szkołach Letnich (25 edycji) wzięło udział 859 uczestników reprezentujących instytuty badawcze i szkoły wyższe.

Od dwóch lat prof. Słomski jest zaangażowany w prace związane z odtworzeniem tura. Uzyskał materiał genetyczny z dostępnych szczątków i przeprowadził charakterystykę DNA tura. Zwrócona została uwaga na konieczność ochrony zwierząt wolnożyjących i ogromne trudności z poznawaniem gatunków wymarłych.

Profesor jest laureatem Nagrody Miasta Poznania i prestiżowych nagród PAN. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem im. J. Śniadeckiego. Książka „Analiza DNA – Teoria i Praktyka” uzyskała na Targach Książki w Krakowie nominację do nagrody w „Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki w 2008 roku”.

Prof. Słomski jest członkiem sześciu rad naukowych, należy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, posiada specjalizację z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i jest egzaminatorem Centrum Egzaminów Medycznych na tą specjalność. Prof. Słomski jest przewodniczącym Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej. Prof. Słomski jest kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii UP w Poznaniu i zastępcą dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Dyplom

Prof. Ryszard Słomski oraz prof. Zenon Woźnica uhonorowani Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodał: admin czytaj więcej

SUKCESY POZNAŃSKICH SPORTOWCÓW

sie
01

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o sukcesach poznańskich sportowców. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni i jednocześnie pewni, że autorkami sukcesu są same sportsmenki oraz sprawujący nad nimi opiekę trenerzy. Z drugiej strony możemy pochwalić się, że do uzyskania złotych medali przyczyniły się osoby blisko związane z naszą Katedrą. Prof. dr hab. Piotr Gronek, profesor Akademii Wychowania Fizycznego, współpracujący z zespołem prof. Słomskiego na polu badań genetycznych, jest trenerem ds. wyszkolenia koncentracji mistrzyń świata Julii Michalskiej i Magdy Fularczyk w rozgrywanych na torze Malta Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie w Poznaniu. Obie panie zdobyły złoty medal w finałach wyścigów dwójek podwójnych kobiet.

Dodał: admin czytaj więcej

Strony

Subskrybuj RSS - Archiwum

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko