konferencja

ROŚLINY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE

28 października w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się druga z cyklu konferencja „Rośliny genetycznie modyfikowane”. Konferencja zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych została otwarta przez pana Krzysztofa Ostrowskiego Starostę Gnieźnieńskiego. Do wygłoszenia wykładów zaproszono prof. Ryszarda Słomskiego z naszej Katedry, który przedstawił zagadnienia związane roślinami genetycznie modyfikowanymi i perspektywami ich wykorzystania w tradycyjnej hodowli roślin. Drugi z wykładowców – dr inż. Roman Śniady z Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu omawiał obawy związane z uprawą roślin GM dla rolnictwa w Polsce. Po przedstawieniu wykładów wszyscy uczestnicy wzięli udziału w panelu dyskusyjnym moderowanym przez dr Sławomira Binkowskiego - zastępcę Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. W dyskusji padały liczne argumenty za i przeciw GMO. Prof. Jerzy Nowak - dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wskazał, że bez biotechnologii i inżynierii genetycznej nie byłoby możliwe uzyskiwanie leków i zahamowany były całkowity postęp. Z kolei dr Śniady wspierał się licznymi danymi uzyskiwanymi głównie z Internetu i powoływał się na dane na tyle poufne czy kontrowersyjne, że za ich oficjalne propagowanie mógłby zostać pozwany do sądu przez firmy zaangażowane w produkcję roślin GMO. Ostateczne podsumowanie konferencji przeprowadziły studentki, które wskazały na brak wystarczającego uzasadnienia sprzeciwu wobec GMO.

Prof. Słomski podczas prelekcji

Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie podsumowują wystąpienia zaproszonych gości

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja