Biologia molekularna i genetyka

II Ogólnopolska Konferencja Biotechnologia niejedno ma imię, Poznań, 23-24.11.2019

W dniach 23-24 listopada 2019 r., w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne. Celem konferencji było zatem przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej dyscypliny naukowej mającej różnorodne zastosowanie w gospodarce.
Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Biotechnologii OPERON przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas konferencji świętowano również 20-lecie KNSB OPERON. Z tej okazji przed budynkiem Biocentrum posadzono klon, który nazwano „Klonem Operon”.
Patronat nad konferencją objął Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Komisja Biotechnologii Oddziału PAN w Poznaniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul.
Obrady konferencji otworzyli: prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dr hab. Anna Kryszak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Andrzej Legocki. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe zastosowania genetycznie modyfikowanych wirusów” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W czterech blokach tematycznych: Bioinformatyka, Biopaliwa, Biofarmaceutyki oraz Biologia molekularna i genetyka swoje doniesienia naukowe przedstawili studenci biotechnologii i kierunków pokrewnych oraz doktoranci z krajowych jednostek naukowych. Podczas sesji Biologia molekularna i genetyka wykład pt. “Choroby dziedziczne psa i ich terapia genowa” wygłosił prof. dr hab. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach sesji Bioinformatyka dr Andrzej Zieleziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład zatytułowany “Porównanie sekwencji biologicznych metodami alignment-free”. Sesje naukowe dotyczące biotechnologicznego wykorzystania biofarmaceutyków i biopaliw rozpoczęły wystąpienia prof. IGR dr hab. Tomasza Pniewskiego oraz dr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. W każdym z wymienionych bloków tematycznych Komitet Naukowy konferencji wyłonił najlepszą prezentację ustną i najlepszy e-poster. Nagrody, w formie cennych opracowań naukowych, ufundował Oddział Poznański PTBioch oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski. Były one wręczane na zakończenie każdego dnia obrad.
 
 
Subskrybuj RSS - Biologia molekularna i genetyka